Brieven over kindpakketten verstuurd

  • maandag 29 juni 2020
  • Sjoerd de Graaff

Afgelopen week ontvingen alle gezinnen met kinderen tussen de drie en zeventien jaar een brief met een folder over het Kindpakket, van gemeente Capelle. "Alle kinderen doen mee!", dat is de slogan van het Kindpakket, de verzameling van regelingen waardoor kinderen gewoon mee kunnen doen op school en in hun vrije tijd, ook wanneer de ouders minder geld hebben. In de brief en folder staat hoe het geld kan worden aangevraagd bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur.

Veel gebruik van de regelingen
In Capelle wordt veel gebruik gemaakt van de mogelijkheden om extra geld te krijgen voor kinderen. Wethouder Harriët Westerdijk: "In het Kindpakket staan alle regelingen voor ouders met een laag inkomen overzichtelijk bij elkaar. Dat kan zijn voor een extra bijdrage voor sport en cultuur of voor schoolkosten. Maar er staat ook informatie over de bibliotheek en het Jeugdvakantiepaspoort. Met de brief en de folders willen we nog meer mensen wijzen op de mogelijkheden. Het is van belang dat in Capelle iedereen kan meedoen aan de samenleving en dat geldt zeker voor kinderen."

Een voorbeeld uit het Kindpakket is het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Met geld uit dit fonds kunnen kinderen uit gezinnen met een lager inkomen sporten, of op dans- of muziekles gaan. Wethouder Harriët Westerdijk: "Sporten en cultuur zijn zo belangrijk voor kinderen. Geld mag dan geen belemmering zijn. Daarom is het goed dat het fonds er is. Ouders krijgen daarmee een steuntje in de rug om hun kinderen bijvoorbeeld te laten voetballen, gitaar te leren spelen of hun zwemdiploma te laten halen.

Het Jeugdfonds betaalt maximaal 225 voor sport of 450 voor cultuur. Hiermee kan een kind van 4 tot en met 17 jaar een jaar lang sporten, muziek- of dansles volgen. Het bedrag is voor het lidmaatschap en de nodige materialen en kleding. Een contactpersoon doet de aanvraag. Deze persoon werkt bijvoorbeeld bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), Welzijn Capelle, Stichting Leergeld of de school van het kind.

Gerelateerde artikelen:
Meer nieuws van 29 juni 2020