Pilot Inburgering Nieuwe Stijl Capelle succesvol afgerond: verlengd tot 2021

  • vrijdag 26 juni 2020
  • Sjoerd de Graaff

Een groep Capelse statushouders kreeg twee jaar intensieve begeleiding van de pilot 'Inburgering Nieuwe Stijl Capelle'. Door het succes van de in 2018 gestartte pilot is door de gemeente besloten het traject te verlengen tot maart 2021. Een deelnemer: 'Zonder dit programma had ik niet zo snel die geschikte baan gevonden.'

In maart 2018 startten 41 statushouders met Inburgering Nieuwe Stijl Capelle (INSC). In een vier- of vijfdaags programma volgden ze allerlei workshops en trainingen, inclusief hun reguliere taallessen. (Taal)maatjes helpen ze met de Nederlandse taal en gewoontes. Het doel was: talent- en taalontwikkeling, en uiteindelijk deelname aan de maatschappij en werk.

Nicolette Lima, projectleider van INSC vertelt aan Radio Capelle: "Statushouders willen meestal heel graag integreren en werk vinden, maar weten vaak niet hoe. Wij laten ze kennis maken met de Nederlandse maatschappij en stellen ze voor aan plaatselijke werknemers, voor bijvoorbeeld een taalstage. Dit blijkt regelmatig een opstap naar betaald werk."

Uniek aan INSC is de een-op-een-begeleiding door een casusregisseur die dezelfde taal spreekt. Onderzoek bevestigt dat meer statushouders zo een baan vinden. Met de casusregisseur maakt elke deelnemer een persoonlijk routeplan, afgestemd op hun talenten en werkervaring. Casusregisseur Marwa Bekera: "Wij hebben bijna dagelijks contact met onze deelnemers. Samen houden we voortdurend in de gaten hoe en of ze hun doelen kunnen behalen. Hun motivatie is echt geweldig!"

Partners en kinderen van de deelnemer worden betrokken bij het traject. Want, zo stelt INSC, "pas als beide ouders goed integreren, wortelen ook de kinderen goed. En er is aandacht voor het omgaan met stress en traumaverwerking, wat de deelnemers als bijzonder waardevol ervaren."

Ook werknemers zijn enthousiast over INSC. De Syrische Ehab deed een leer-werkstage bij Van Dulst Techniek. Dat beviel zo goed dat hij er uiteindelijk een jaarcontract kreeg. Mededirecteur Arjen van Dulst van Van Dulst: "Hij is positief, werkt hard, heeft altijd een glimlach op zijn gezicht. In de pauzes speelt hij een potje tafelvoetbal mee. Er is echt een klik."

De resultaten van Inburgering Nieuwe Stijl Capelle zijn duidelijk. De afspraak met de gemeente was dat 60% van alle deelnemers na twee jaar zou zijn ingeburgerd en dat 35% betaald werk zou hebben gevonden. In werkelijkheid haalde 66,6% van de groep het inburgeringsexamen en vond 59% werk of begon een opleiding.

Netty Verschoor, manager Welzijn en Zorg bij Welzijn Capelle: "Nog een plus: het programma levert de maatschappij een flinke besparing op, doordat deelnemers veel korter een uitkering nodig hebben. We hebben deze mooie resultaten overigens alleen kunnen behalen door onze samenwerking met Capelse bedrijven, organisaties en vrijwilligers!"

Gerelateerde artikelen:
Meer nieuws van 26 juni 2020