Onderzoek naar Allsafe-pand

  • woensdag 3 juni 2020
  • Sjoerd de Graaff

Wijkbewoners van Fascinatio en de gemeente Capelle aan den IJssel hebben Strated Consulting geselecteerd om het ‘Allsafe-onderzoek’ uit te voeren. Het onderzoek start deze week en wordt naar verwachting in november afgerond.

Wethouder Maarten Struijvenberg: “Ons ambtelijk kernteam heeft samen met wijkbewoners uit Fascinatio een intensief traject achter de rug, waarin zij hebben meebeslist welk bureau het onderzoek uitvoert. We zijn samen tevreden met de keuze voor Strated Consulting en hun onderzoekaanpak. Dat geeft ons het vertrouwen dat we een onderzoeksproces ingaan waar breed draagvlak voor is.”

Het Rotterdamse onderzoeksbureau Strated Consulting is een strategisch advies- en evaluatiebureau voor de publieke sector. Bij veel van deze onderzoeken staat waarheidsvinding centraal. Het onderzoek naar het proces van realisatie van het Allsafe-pand in Capelle aan den IJssel richt zich op vijf zaken: regelgeving, procedures, informatievoorziening, communicatie en bewonersparticipatie. Strated Consulting werkt aan een “kwalitatief hoogwaardig en feitelijk doortimmerd rapport”. Dat onderschrijft het WOP Fascinatio: Het Wijk Overleg Platform Fascinatio heeft grote waardering over hoe het aanbestedingsproces is verlopen wat heeft geleid tot de keuze van het onderzoeksbureau.”

”Het Comité Allsafe-Nee is blij dat het onderzoek kan beginnen. Wij zullen van harte hieraan meewerken en zoals iedereen gemerkt heeft het proces nauwlettend volgen.” - WOP Fascinatio

Het onderzoek vindt de komende maanden plaats. Het bureau interviewt ook wijkbewoners uit Fascinatio. Nadat het onderzoek afgerond is, zal Strated Consulting een presentatie geven waarin de onderzoeksbevindingen, conclusies en aanbevelingen worden gepresenteerd aan de Gemeenteraad. Ook in en voor de wijk zullen zij een presentatie houden.

Foto: Rijnmond

Gerelateerde artikelen:
Meer nieuws van 3 juni 2020