Krimpense politiek heeft weer dagelijks bestuur

  • donderdag 28 mei 2020
  • Sjoerd de Graaff

Sinds december 2019 zit Krimpen aan den IJssel zonder dagelijks bestuur, na een breuk tussen toenmalige coalitiepartijen Stem van Krimpen, Leefbaar Krimpen, VVD en D66. De nieuwe coalitie bestaat uit SGP, VVD, CDA en PvdA. Krimpens Belang en Christenunie zijn coalitiepartners.

De breuk was ontstaan nadat er een nieuwe bestemming moest worden gezocht voor een jongerencentrum, die niet meer werd gebruikt. Dit pand bleek later al maanden te zijn verkocht, zonder dat de raad daarvan wist. De toenmalige coalitiepartijen Stem van Krimpen en Leefbaar Krimpen gaven aan geen vertrouwen meer te hebben in de coalitie.

Eerdere formatiegesprekken voor een nieuwe coalitie liepen sinds december nergens op uit, waarna in maart formatiegesprekken startten, waarbij de huidige coalitie is gevormd.

De nieuwe wethouders komen van de SGP, VVD, CDA en PvdA. Krimpens Belang en ChristenUnie zijn coalitiepartner en leveren steun aan de vier partijen. Stem van Krimpen is verdwenen uit de nieuwe coalitie, ondanks dat dit, samen met de SGP, de grootste partij is met vijf van de negentien zetels.

De nieuwe coalitie, met SGP, VVD, CDA, PvdA en coalitiepartners Krimpens Belang en Christenunie, is snel gevormd om besluiten te kunnen nemen in de coronacrisis. De zes partijen melden aan Rijnmond dat het van belang is dat Krimpen snel weer een dagelijks bestuur heeft. Onder het motto 'Evenwichtig door de crisis' in gedachten, zeggen de partijen verbinding te willen zoeken met de overige fracties in de gemeenteraad.

Gerelateerde artikelen:
Meer nieuws van 28 mei 2020