Ongeveer de helft van werknemers geeft vakantiegeld niet uit

  • dinsdag 19 mei 2020
  • Willem de Waard

De meeste werknemers krijgen deze maand hun vakantiegeld bijgeschreven op hun rekening. Ongeveer de helft denkt dit voorlopig niet uit te geven. Slechts een kwart van de consumenten denkt het vakantiegeld daadwerkelijk te besteden aan vakantie.

Dit heeft alles te maken met de coronacrisis en de onzekere financiële vooruitzichten. Daardoor houdt men het liever achter de hand. Het gevolg hiervan is dat het vakantiegeld niet direct in de economie terechtkomt.

Uit onderzoek van onder andere ING blijkt dat veel mensen denken dit jaar niet met vakantie te kunnen. Overigens blijkt uit het onderzoek dat ze dit wel willen maar dat ze huiverig zijn om de grens over te trekken als dit op termijn wil weer zou kunnen. Ongeveer een kwart van de bevolking geeft aan het vakantiegeld aan andere doeleinden te besteden of het als spaarpotje te gebruiken.
 
Het vakantiegeld komt dit jaar dus in veel mindere mate direct in de economie terecht. Als het economisch minder gaat worden consumenten voorzichtiger in hun uitgaven. Veel werknemers zijn bang hun baan te verliezen en dan is het vakantiegeld het eerste dat opzij wordt gelegd voor mindere tijden.

Meevaller voor veel werknemers is dat het netto vakantiegeld dit jaar hoger uitvalt. Dit meevallertje wordt veroorzaakt doordat het belasting-percentage voor bijzondere beloningen, waar het vakantiegeld onder valt, lager ligt dan vorig jaar. Mensen met een minimumloon houden bijvoorbeeld een paar tientjes meer over. Medewerkers die het meest profiteren zijn diegene die 2x modaal of hoger verdienen. Zij houden ongeveer 120 meer over.

Overigens is op dit moment een run waar te nemen op vakanties in eigen land omdat consumenten het buitenland massaal mijden. Dit kan overigens zo weer omslaan als de maatregelen tegen COVID-19 versoepeld worden.

Gerelateerde artikelen:
Geen gerelateerde berichten gevonden.
Meer nieuws van 19 mei 2020