Wie verdient de Cultuurprijs gemeente Zuidplas 2020?

 • woensdag 13 mei 2020
 • Willem de Waard

Dit jaar bestaat de Cultuurprijs van de Gemeente Zuidplas 5 jaar! De prijs wordt sinds 2016 jaarlijks uitgereikt. De afgelopen jaren ontvingen Symphonie Orkest Midden-Holland, Birgitta Sundström Jansdotter, Theater Voor Iedereen en Marlonneke Willemsen de Cultuurprijs. Wie verdient volgens u de Cultuurprijs 2020?

Net als andere jaren kan iedereen in de gemeente Zuidplas een persoon, een vereniging, stichting of instantie aandragen voor de Cultuurprijs gemeente Zuidplas 2020. Of denkt u zelf voor nominatie in aanmerking te komen? Dat kan ook. Meld dit dan met motivatie vóór 1 september 2020 via info@scnz.nl.

De bekendmaking van de winnaar en de prijsuitreiking vinden plaats tijdens de Nationale Kunstweek 2020 later dit jaar (7- t/m 15 november). Vanwege corona zullen de wijze van uitreiking, datum, tijdstip en locatie in dit jubileumjaar later bekend worden gemaakt. In voorgaande jaren was Theater Swanla in Zevenhuizen het decor van de uitreiking.

Aandragen kandidaten met motivatie
Alle ‘spelregels’ op een rij:

 • Iedere inwoner van de gemeente Zuidplas mag personen (ook zichzelf) of instanties aanmelden die minimaal twee jaar in de gemeente Zuidplas zijn
  gevestigd en actief zijn bij uitingen van beeldende kunst, architectuur, fotografie, cinematografie, multimedia, muziek, dans, poëzie, theater, proza, erfgoed of een combinatie hiervan
 • De uitingen moeten vernieuwend zijn en de kunstbeleving stimuleren.
 • De uitingen moeten een uitstraling en promotionele waarde hebben
 • Verworven erkenningen en onderscheidingen tellen mee bij de beoordeling.
 • Aanmelden van de kandidaten vóór 1 september 2020 via het secretariaat van Stichting Cultureel Netwerk Zuidplas info@scnz.nl
 • De argumentatie voor de nominatie dient goed te zijn onderbouwd
 • De jury nomineert maximaal drie kandidaten en draagt de winnaar voor aan het college van burgemeester en wethouders
 • Het college neemt in principe het advies van de jury over.


Cultuurprijs Gemeente Zuidplas
De Cultuurprijs is een initiatief van de Stichting Cultureel Netwerk Zuidplas (SCNZ) en wordt jaarlijks in samenwerking met de gemeente Zuidplas uitgereikt. De gemeente Zuidplas eert met deze prijs een persoon of organisatie die een belangrijke bijdrage levert aan cultuur in de gemeente Zuidplas. De winnaar krijgt een mooi aandenken en mag 850 euro toekennen aan een cultureel doel naar keuze binnen de gemeente.

Meer informatie is te vinden op de website van Stichting Cultureel Netwerk Zuidplas, www.scnz.nl

Gerelateerde artikelen:
Meer nieuws van 13 mei 2020