Uitslagen enquête Schollebos

  • vrijdag 3 april 2020
  • Sjoerd de Graaff

De uitslagen van de enquête van de gemeente Capelle over het Schollebos zijn bekend. De vragenlijst is door 1360 mensen beantwoord. Doel van de enquête is de mening van de inwoners te peilen over de toekomst van het stadsdeelpark.

Het Schollebos is na 40 jaar in een nieuwe fase terecht gekomen. De gemeente Capelle wil dat gebruikers en organisaties meedenken over het gebruik, onderhoud en beheer van het stadsdeelpark. Onderdeel daarvan was een enquête.

Veel bezocht
Uit de ingevulde vragenlijst blijkt dat 58% het stadsdeelpark wekelijks of meer bezoekt. Ruim 10 procent bezoekt het Schollebos minder dan drie keer per jaar. Reden daarvoor is de afstand, tijdgebrek en de aanwezige loslopende honden. Mensen die het park regelmatig bezoeken geven aan dat ze er komen om te wandelen, de hond uit te laten, voor natuurbeleving en ontspanning. Ook is het park populair bij hardlopers en combineren mensen regelmatig een bezoek aan het Schollebos met een bezoek aan het pannenkoekenhuis.

Moet groen blijven
Meer dan de helft van deelnemers wil vooral dat het Schollebos groen blijft en dat er aandacht komt voor de waarde van de natuur. Meer dan 30% van de deelnemers wil dat er enkel natuurvriendelijke recreatie in het park wordt toegelaten. Een klein deel wil zelfs dat het park er alleen is voor de natuur. Iets meer dan de helft van de mensen heeft aangegeven zich veilig te voelen in het Schollebos, maar er zijn ook nog veel personen die zich soms en zelfs regelmatig onveilig voelen. Er wordt om meer verlichting gevraagd in het park en een zeer ruime meerderheid heeft aangegeven voorstander te zijn van huisregels. Ook geven mensen aan zich onveilig te voelen door bijvoorbeeld loslopende honden.

Onderwijs
Een vorm van onderwijs in het Schollebos spreekt meer dan de helft van de mensen aan. Ook de komst van een kinderboerderij wordt door een grote groep toegejuicht. Geënquêteerden die geen onderwijs in het park willen zijn bang zijn dat daardoor de rust in het park achteruit gaat.

Wethouder Marc Wilson is erg blij met de betrokkenheid van alle inwoners van Capelle aan den IJssel: “Dat meer dan 1300 mensen de vragenlijst hebben ingevuld bewijst dat het Schollebos leeft en een zeer belangrijke groene oase is in de stad. Het is heel mooi om te zien dat zoveel mensen zich betrokken voelen bij het stadsdeelpark en ook hun ideeën met ons willen delen. Daar gaan we zeker gebruik van maken”.

Gerelateerde artikelen:
Meer nieuws van 3 april 2020