Sanquin gebruikt bloed genezen coronapatiënten voor antistoffenonderzoek

  • woensdag 25 maart 2020
  • Willem de Waard

Sanquin Bloedvoorziening start met het inzamelen van bloedplasma van genezen coronapatiënten. Ziekenhuizen gaan vervolgens onderzoeken of de antistoffen in dat bloed helpen bij het verminderen van symptomen bij andere mensen die besmet zijn met het coronavirus.

Patiënten die genezen zijn krijgen van hun GGD een verzoek om bloed te doneren bij Sanquin. Ze staan vervolgens vier keer bloed af met tussenpozen van 7 dagen. Sanquin verwerkt het afgestane bloedplasma tot een preparaat dat met een transfusie kan worden toegediend aan coronapatiënten. De behandelende artsen kijken of de antistoffen het virus bestrijden en symptomen verminderen.

De centrale bloedbank start ook de procedure om bloedplasmapreparaat te verwerken tot immunoglobuline. Dit zijn  eiwitten die als geneesmiddel kunnen worden toegediend in plaats van via een bloedtransfusie.

Sanquin benadrukt dat het om een onderzoeksopzet gaat en niet om een breed verkrijgbare behandeling voor het coronavirus omdat het benodigde bloed moet komen van patiënten die al genezen zijn. Omdat het benodigde bloed moet komen van patiënten die inmiddels genezen zijn en zij bereid moeten zijn te doneren, wordt nu ruchtbaarheid gegeven aan het onderzoek. Naar verwachting zal het geprepareerde plasma van genezen patiënten vooral helpen de verspreiding van het virus door het lichaam van huidige patiënten tegen te gaan.

Gerelateerde artikelen:
Geen gerelateerde berichten gevonden.
Meer nieuws van 25 maart 2020