Kabinet schrapt centrale examens in het onderwijs. Schoolexamens zijn leidend

  • dinsdag 24 maart 2020
  • Willem de Waard

De centrale examens in het vmbo, havo en vwo (atheneum en gymnasium) in mei gaan niet door vanwege het coronavirus laat het ministerie van Onderwijs dinsdag weten. De schoolexamens bepalen nu of leerlingen hun diploma wel of niet halen.

In deze tijd van crisis is het niet meer mogelijk om ook nog de centrale examens te maken. De waarde van de diploma's wordt nu geborgd door de schoolexamens af te ronden. Dit heeft onderwijsminister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs) besloten. De centrale examens zouden tussen 7 en 23 mei afgenomen worden. Maar nadat het kabinet de coronamaatregelen afgelopen maandag had aangescherpt ontstond er onrust bij docenten en schoolbesturen.

Tot 1 juni moeten drie of meer personen die geen gezin vormen in openbare ruimten minstens 1,5 meter afstand tot elkaar bewaren. Dat is lastig in een zaal vol met leerlingen. Minister Slob roept scholen op om in lijn met de verscherpte coronamaatregelen de schoolexamens zo veel mogelijk op afstand af te nemen. Scholen krijgen tot begin juni de tijd om deze examens af te ronden. Het schoolexamen is een verzameling toetsen en opdrachten voor de bovenbouw die meetellen voor het eindcijfer. De meeste schoolexamens zijn al afgerond. De laatste ronde zou net beginnen. Leerlingen krijgen een volwaardig diploma. Informatie over de nieuwe slaag-zakregeling, herkansingen en de mogelijkheid van beroep volgt later.

Minister Slob verzekert dat de leerlingen die slagen een volwaardig diploma krijgen waarmee zij een vervolgopleiding kunnen doen. De diploma's zijn ook internationaal geldig. Er wordt momenteel veel gevraagd van leraren en leerlingen. Zij willen een goede voorbereiding op hun examens. Met deze ingrijpende beslissing is er duidelijkheid. Op deze manier krijgen alle leerlingen de kans om een volwaardig diploma te behalen en daarmee zonder vertraging door te stromen naar het vervolgonderwijs.

Werkgevers en werknemers voerden de druk al op.  Maandagavond voerden de VO-raad, de vereniging van scholen in het voortgezet onderwijs en enkele onderwijsbonden de druk op om de eindexamens te schrappen. Vanwege de aanscherping van de regels waren de sociale partners bezorgd over gezondheidsrisico's voor de leerlingen en het onderwijspersoneel als de examens toch zouden doorgaan. Door dit besluit is er meer tijd om de
schoolexamens af te ronden. De organisatie roept scholen op hier gebruik van te maken.

Gerelateerde artikelen:
Meer nieuws van 24 maart 2020