Update Capelse maatregelen rondom coronavirus

  • maandag 16 maart 2020
  • Sjoerd de Graaff

De landelijke aanpak om de uitbraak van het coronavirus tegen te gaan, vraagt veel van de samenleving en ook Capellenaren. De gemeente Capelle werkt samen met partners in de stad hard om de verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.

Het gemeentehuis, de afdeling Publiekszaken en de afdeling Sociale Zaken blijven open. De gemeente probeert zoveel mogelijk afspraken telefonisch en digitaal te laten doorgaan en verzoeken Capellenaren afspraken die niet dringend zijn te verzetten. Ook wordt opgeroepen iedereen op om gemeentelijke producten zoveel mogelijk digitaal aan te vragen via de website.

Het kabinet heeft gisteren aanvullende maatregelen voor onderwijs, horeca en sport tegen de verspreiding van het coronavirus afgekondigd. Deze maatregelen gelden t/m maandag 6 april.

Gemeentehuis open
De rechtswinkel in het gemeentehuis is gesloten t/m maandag 6 april. Afspraken die niet dringend zijn, worden verzet naar een later moment. Bel voor afspraken zoals voor een geboorte- of overlijdensaangifte met telefoonnummer 14 010. Het Capelse Klant Contact Centrum (KCC) is telefonisch via 14010 bereikbaar tussen 8.00 uur en 17.00 uur. Ook via de gemeentelijke website en de social media kanalen Facebook, Twitter en Instagram blijft de gemeente bereikbaar. Capelse ambtenaren werken zoveel als mogelijk vanuit huis.

Buurtbus Capelle tijdelijk gestopt
De buurtbus Capelle met de lijnen 606 en 607 rijdt voor onbepaalde tijd niet. Dat betekent dat lijn 606 niet meer rijdt in Kralingseveer, Capelle-West en s-Graveland. Lijn 607 rijdt niet meer vanuit Schollevaar richting Capelle Centrum en Capelsebrug. De overige buslijnen van de RET rijden nog wel in Capelle.

Vergaderingen afgelast
Alle raads- en commissievergaderingen en externe bijeenkomsten georganiseerd door de gemeente, waaronder bewonersavonden gaan t/m maandag 6 april niet door. Vanuit het Kabinet zijn alle bijeenkomsten met 100 of meer bezoekers verboden. De gemeente doet een dringend beroep op organisaties in Capelle om ook kleinere evenementen uit te stellen.

Horeca
Capelse eet- en drinkgelegenheiden zijn conform de maatregelen van het Kabinet gesloten t/m maandag 6 april. Handhaving controleert dit. De Capelse weekmarkt op donderdag is afgelast t/m maandag 6 april.

Onderwijs
Scholen en kinderdagverblijven zijn gesloten tot de landelijk afgesproken datum. Het gaat hierbij om scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo. Docenten gaan onderwijs op afstand organiseren voor kinderen die thuis zitten, met prioriteit voor eindexamenleerlingen in het voortgezet onderwijs en het mbo. Voor kinderen van ouders in bijvoorbeeld de zorg, politie, openbaar vervoer en brandweer is er wel opvang in de school en het kinderdagverblijf, zodat hun ouders kunnen blijven werken. Deze opvang is zonder extra kosten.

Sociale Zaken / GR IJsselgemeenten / Sociale Zaken
Sociale Zaken IJsselgemeenten heeft de eerder genomen maatregelen aangescherpt. De fysieke dienstverlening is gestopt. Medewerkers werken vanuit huis en onderhouden contacten met de klanten telefonisch en digitaal. Individuele gesprekken zijn afgezegd. Alleen indien telefonisch of digitaal contact niet volstaat en er grote urgentie is kan in noodzakelijke gevallen nog een gesprek worden gevoerd. De balie kan alleen nog op afspraak bezocht worden. Alle groepsbijeenkomsten, trainingen en huisbezoeken zijn afgezegd.

Welzijn Capelle
Welzijn Capelle heeft de eerder genomen maatregelen aangescherpt. De fysieke dienstverlening is gestopt. Medewerkers werken vanuit huis en onderhouden contacten met de doelgroepen telefonisch en per e-mail. Alle Huizen van de Wijk, de KinderLabs in Schollevaar en Middelwatering, jongerenvoorzieningen, de wijkwinkels (incl. Schollevaar) en CAPSLOC zijn t/m 5 april gesloten. Lighthouse heeft aangegeven te stoppen met het uitdelen van voedselpakketten vanaf 1 april. De Voedselbank blijft voedselpakketten uitdelen en neemt nieuwe meldingen hierin mee. Capellenaren die kwetsbare en/of oudere mensen in hun omgeving zien waarbij het vermoeden bestaat dat deze afgesloten zijn van belangrijke levensbehoeften worden opgeroepen contact op te nemen met Welzijn Capelle via telefoonnummer 010 707 49 00 en info@welzijncapelle.nl.

Gerelateerde artikelen:
Meer nieuws van 16 maart 2020