KWF SamenLoop voor Hoop

  • donderdag 5 maart 2020
  • Saskia Troost

Samenloop voor Hoop is een evenement voor iedereen uit Zuidplas en omstreken, die zich betrokken voelt bij mensen die leven met kanker en zich wil inzetten voor de strijd tegen kanker.

Dit festival-achtige evenement wordt georganiseerd door een grote groep vrijwilligers, o.a. van Inloophuis Camino, met ondersteuning van het KWF. Met de SamenLoop willen zij aandacht vragen voor kanker en veel geld inzamelen voor het KWF, voor preventie, onderzoek en levenskwaliteit.

De SamenLoop voor Hoop wordt in 2020 op 42 locaties in Nederland gehouden. De editie Zuidplas wordt gehouden in het Valkenpark in Nieuwerkerk a/d IJssel. De term SamenLoop staat voor de 24-uurs wandelestafette waaraan teams deelnemen. Naast wandelen wordt er stilgestaan bij kanker én wordt het leven gevierd door middel van ceremonies, een braderie, foodtrucks en muziekoptredens. In de aanloop naar, én tijdens het evenement wordt er door diverse acties van de teams op een bijzondere wijze geld ingezameld voor het KWF.

‘De openheid, saamhorigheid en eensgezindheid maken van SamenLoop voor Hoop een evenement dat niemand onberoerd laat.’

Een bijzondere rol is weggelegd voor de eregasten. Dit zijn mensen die direct of indirect met kanker te maken hebben gehad. Zij worden tijdens het
evenement in de watten gelegd. En als na openingsceremonie de loop wordt gestart, dan lopen zij - samen met hun naasten - de eerste ronde over het parcours, onder aanmoediging van alle aanwezigen. Wanneer de avond valt vindt de Kaarsenceremonie plaats. Een moment van herdenking en een steuntje in de rug voor mensen die leven met kanker. Het wandelparcours wordt dan verlicht door honderden kaarsenzakken met
daarop een persoonlijke boodschap. Iedereen die ’s nachts in het park wandelt, wordt omgeven door kaarslicht. 

De SamenLoop voor Hoop Zuidplas duurt van zaterdag 26 september 14:00 uur tot zondag 27 september 14:00 uur. Tijdens de slotceremonie wordt bekend gemaakt hoeveel geld er is opgehaald voor onderzoek naar kanker.

De 24 uur staan symbool voor de voortdurende strijd die een kankerpatiënt moet leveren’

Aanmelden als deelnemer of team kan op www.samenloopvoorhoop.nl/zuidplas

Gerelateerde artikelen:
Meer nieuws van 5 maart 2020