Bewoners Florabuurt in Schenkel maken zich grote zorgen over de plannen voor hun buurt

  • donderdag 13 februari 2020
  • Sjoerd de Graaff

In een brief gericht aan het college van B&W, de gemeenteraad en Havensteder, laten bewoners uit de Florabuurt massaal weten wat zij vinden van de plannen die de gemeente op papier heeft gezet.

Die plannen, beschreven in een zogenaamd "Koersdocument", gaan er vanuit dat de Florabuurt in de toekomst behoorlijk op de schop gaat. Dat betekent o.a. een verdere verdichting van de buurt door de bouw van enkele honderden woningen, het nieuwbouwen en uitbreiden van scholen, zorg-instellingen, jongerenvoorziening, huis van de wijk, etc.

Op een door het Ombudsteam van de PvdA georganiseerde bewonersbijeenkomst in buurthuis De Wel, waar bewoners in grote aantallen op af zijn gekomen, was de kritiek op de plannen niet mals. In het algemeen geven de bewoners in een door hen ingevulde vragenlijst aan, dat de Florabuurt qua woningen, vervuiling, parkeren, veiligheid en uitstraling al heel lang verwaarloosd is en daardoor grote problemen geeft. Bewoners vrezen, dat door de bouw van zoveel woningen op zo'n klein oppervlak, het woongenot eerder nog meer achteruit gaat, dan dat de wijk op zal bloeien.

Volgens bewoners komt de achteruitgang van de buurt ook door de aanwezigheid van te veel voorzieningen, die steeds meer bezoekers en verkeer aantrekken: het IJsselland ziekenhuis, de Bouwmankliniek, Pameijer, MKD, de Bavo, verschillende scholen, etc.

Het overgrote deel van de bewoners geeft aan met plezier in de Florabuurt te wonen, maar ziet de boel afglijden. Daarom is het de nadrukkelijke verzoek aan de gemeente en Havensteder, om eerst de buurt "schoon, heel en veilig" te maken en vooral ook te houden. Waarbij een grondige renovatie van de bestaande portiekwoningen een absolute voorwaarde is.

De plannen van de gemeente voor het "middengebied" van de Florabuurt, waar nu schoolgebouwen, een buurthuis e.d. staan, vinden de bewoners veel te vaag. Gevraagd wordt aan de gemeente om een verdere concrete uitwerking, voordat er besloten wordt. Niet duidelijk is bijvoorbeeld wat er achter de gepresenteerde mooie plaatjes en ideeën schuil gaat: hoeveel, waar en hoe hoog wil men bouwen en vooral ook: wat blijft er over van het groen.

Een inmiddels vormgegeven stuurgroep vanuit de bewoners hoopt op een spoedige reactie vanuit de gemeente, de politiek en natuurlijk Havensteder. Gezien het feit dat besluitvorming door de gemeenteraad nog moet gaan plaatsvinden, lijkt er voldoende ruimte te zijn voor het, ook door de gemeente, zo belangrijk gevonden overleg met direct betrokkenen uit de Florabuurt.

Gerelateerde artikelen:
Meer nieuws van 13 februari 2020