Schriftelijke vragen VVD over flexwoningen

  • maandag 16 december 2019
  • Sjoerd de Graaff

De Capelse VVD heeft schriftelijke vragen aan het college gesteld over het mogelijk maken van flexwoningen, zodat het tekort van betaalbare kleine woningen wordt aangevuld. Dit onder meer, omdat het Ministerie van Binnenlandse Zaken gemeenten stimuleert flexwoningen mogelijk te maken en omdat de VVD al meermaals aandacht heeft gevraagd aan het college voor meer diversiteit in het woningaanbod en een verbeterde doorstroming in de woningmarkt.

Ontwikkelingen bij de Blinkert en het nieuwe Rivium zullen hier voor een deel in kunnen voorzien. De realisatie hiervan zal minimaal vijf jaar op zich laten wachten. Voor starters en mensen die, eventueel tijdelijk, een kleine betaalbare woning nodig hebben, is dit wat de VVD betreft een te lange periode die moet worden overbrugd.

In de wijk Fascinatio is grond beschikbaar waarop woningcorporatie Havensteder huurwoningen zou ontwikkelen, maar tot op heden zijn hiervoor geen concrete plannen. De Capelse VVD wil dat het college op in gesprek gaat met de partners om te bekijken of in deze wijk op korte termijn flexwoningen zijn te realiseren voor met name starters.

"De Capelse woningmarkt zit op slot. Wij zijn blij met de vele woningen die gerealiseerd gaan worden in Capelle, maar het woningtekort is urgent en vraagt ook om oplossingen die sneller zijn te realiseren." - Fractievoorzitter Leon Anink

Vragen
De VVD heeft een drietal vragen gesteld aan het college. Zo vraagt de VVD of het college de zorg deelt over de realisatieperiode van beoogde huurwoningen in Capelle, waardoor starters en kleine huishoudens lange tijd op een woning moeten wachten?

Ook vraagt de VVD hoe het college de ambitie van de minister om flexwonen structureel op de kaart te zetten en daarmee snelheid en flexibibiliteit te bieden op de Capelse woningmarkt voor zich ziet voor Capelle.

De afsluitende vraag aan het college is of zij bereid zijn om met Havensteder in gesprek te gaan om te onderzoeken of zij op korte termijn kleine (flex-)woningen willen realiseren als overbrugging van de realisatie van permanente bouw van huurwoningen in Fascinatio. Daarbij in acht nemend dat de kwaliteit van flexwoningen ook aan het bouwbesluit van permanente bouw kunnen voldoen.

Gerelateerde artikelen:
Meer nieuws van 16 december 2019