Eerste activiteit 75 jaar bevrijding in Capelle

  • donderdag 31 oktober 2019
  • Sjoerd de Graaff

Op de Oude begraafplaats Capelle-West heeft het kindercollege de zogenaamde Freedom Flame tulpenbollen geplant. Het is de eerste activiteit in het kader van 75 jaar vrijheid in Capelle aan den IJssel en de eerste activiteit van het nieuwe kindercollege.

Bij de plechtigheid was het voltallige kindercollege aanwezig. Zij zijn in Capelle de ambassadeurs van de vrijheid. Namens het college was locoburgemeester Marc Wilson aanwezig.

Kinderburgemeester Naomi Vermeulen:

“Elk jaar staan we stil bij de bevrijding van Nederland, zodat we ons weer beseffen hoe goed wij het nu hebben dankzij die mensen die voor ons hebben gevochten. Vrijheid betekent voor mij: dat je zonder oorlog kan leven en dat je je eigen mening mag hebben”

Locoburgemeester Marc Wilson:

“Het is van belang dat we de verhalen over de oorlog doorgeven aan volgende generaties. Dat kan van vader op zoon, van moeder op dochter, van opa naar kleinkind en van ‘grote-mensen-college’ naar kindercollege. We moeten erop blijven wijzen dat de vrijheid niet vanzelfsprekend is”

De Freedom Flame tulp is een initiatief van FreedomFlame NL. Het doel van de stichting is het creëren van bewustwording rondom het thema “leven in vrijheid”. De tulp staat symbool voor de boodschap achter de vrijheidsvlam en voor de boodschap van generaal Montgomery: “Let us be strong in the resolve to stand firmly for freedom and justice in an unsettled world” ("Laten we sterk zijn in het voornemen om stevig te staan voor vrijheid en gerechtigheid in een onzekere wereld.").

De verwachting is dat de tulpen op 4 mei 2020 tijdens de dodenherdenking in bloei staan.

Het college van B&W heeft extra geld vrijgemaakt voor het vieren van 75 jaar bevrijding in Capelle aan den IJssel.

Op de foto, gemaakt door Frank de Roo: Locoburgemeester Marc Wilson met kinderburgemeester Naomi Vermeulen

Gerelateerde artikelen:
Meer nieuws van 31 oktober 2019
Geen andere berichten van 2019-10-31 gevonden.