“Niemand uit De Hoven slaapt met de kerst onder een brug”

  • maandag 28 oktober 2019
  • Rob Nieuwveld

Dat is in ieder geval op te maken uit gesprekken van de afgelopen dagen en ook weer vandaag door Radio Capelle binnen de gemeente en Havensteder ook al wil en kan niemand dat zwart op wit bevestigen. Dat heeft te maken met procedures, overeenkomsten en wetten.

Vandaag gingen zo’n 40 huurders en andere belangstellenden, waaronder leden van de gemeenteraad uit de fracties van de PvdA, SP en GroenLInks, vanaf de Valkenhof in De Hoven naar het honderd meter verder gelegen kantoor van Havensteder. Natuurlijk was Havensteder voorbereid en stonden verschillende medewerkers vooral de bewoners te woord.

Volgens bewoners die met Havensteder medewerkers konden praten is men niets opgeschoten wanneer het gaat om een langer verblijf in de woning. Verlenging van de huurtermijn is niet mogelijk en dat heeft alles te maken met de te verwachten sloop die zou starten in september 2020 en alle voorbereidingen die voorafgaand daaraan genomen dienen te worden. Havensteder heeft duidelijke verplichtingen.

Waar voor de huurders wellicht nog ruimte in zit is de daadwerkelijke dag van het moeten inleveren van de sleutel. Immers, op 4 november begint het proces dat uiteindelijk tot een gerechtelijke procedure leidt. Binnen die procedure komen in totaal drie brieven. Pas na de derde brief start Havensteder een gerechtelijke procedure waaraan ook weer een termijn verbonden is voor die afgehandeld is. Daarover had Sjoerd Geissler van de PvdA op de donderdagavond in De Fluiter op 24 oktober al gesproken als resultaat van zijn gesprekken met wethouder Ans Hartnagel en gemeentesecretaris Anne de Baat. Ook vandaag vernam Radio Capelle van meer dan één bron dat die derde brief zeer waarschijnlijk pas in januari 2020 de huurders zal bereiken. Tot die tijd hebben zij dan in ieder geval een woning. Een dergelijke termijn tussen die brieven is voor organisaties als Havensteder vrijwel gebruik.

Of de huurders daarmee voldoende tijd hebben om toch een andere woning te bemachtigen blijft gissen. Een woordvoeder van de gemeente bevestigt dat ook de gemeente nog steeds alles in het werk stelt om te voorkomen dat mensen dakloos worden. In ieder geval worden gezinnen met kinderen aan een woning geholpen. Ook Havensteder stelt dat met meerdere medewerkers naar een oplossing voor elke huurder in De Hoven wordt gezocht.

Overigens werd vandaag ook duidelijk dat er een misverstand bestaat bij het lezen van de brieven van Havensteder over de bruikleenovereenkomsten. Daarin staat te lezen dat bewoners in de woning kunnen blijven wonen "tot we hem gaan slopen". Volgens een medewerkers van Havensteder vandaag wordt daarmee bedoelt 'tot wij met de sloopprocedure beginnen".

Het wordt ook door deze problemen duidelijk dat in de regio van woningnood sprake is op gebied van huurwoningen.

Het is dan ook van groot belang dat de huurders van De Hoven al hun individuele problemen en eventuele opties zelf bespreken bij Havensteder. Momenteel zijn er partijen die zich rond de bewoners begeven met goede bedoelingen echter die gelijkertijd de zaak vertragen terwijl elke dag telt voor de huurders uit De Hoven.

Gerelateerde artikelen:
Meer nieuws van 28 oktober 2019