Onzekerheid en onbegrip troef bij bewoners De Hoven

  • vrijdag 25 oktober 2019
  • Rob Nieuwveld

Veel bewoners van De Hoven in Capelle aan den IJssel leven in grote onzekerheid over het al dan niet hebben van een woning in de nabije toekomst. De onzekerheid komt door het kennelijk zwijgen en onbereikbaar zijn van woningcorporatie Havensteder en de echte strekking van de bruikleenovereenkomsten die zij getekend hebben. Zo'n 30 aanwezigen zouden op 4 of 5 november 2019 hun huis moeten verlaten.

Gisteravond was er een bijeenkomst voor bewoners van De Hoven in De Fluiter in Capelle aan den IJssel. De SP had deze georganiseerd. Ongeveer 80 bewoners waren op deze avond afgekomen. Van woede is geen sprake, een gelaten onzekerheid is troef. Veel sprekers zeggen al heel lang op allerlei plekken ingeschreven te staan op wachtlijsten en betalen daar veel geld voor.  Er zijn veel vragen, vooral van juridische aard en daar heeft de SP als organisator geen antwoord op. De Vries Zantman Advocaten uit Capelle aan den IJssel die op verzoek van de PvdA zich met deze zaak bezig houdt kon niemand vertegenwoordigen. Het vertrouwen van een groot aantal aanwezigen in deze advocaat is bijzonder klein. Blijkbaar verdient de advocaat aan de cliënten terwijl het volgens die cliënten niet reageert op vragen. Een andere advocaat die namens enkele huurders bezig is met hun zaak schijnt wel de hulp te bieden waar men op hoopt.

Bruikleenovereenkomst
De bruikleenovereenkomsten op basis waarvan veel huurders hun woning huren blijkt tot onduidelijkheid te leiden. In een bruikleenovereenkomst die Radio Capelle van een bewoner ontving staat in de paragraaf "Bent u huurder met een tijdelijk huurcontract van na 20 september 2011?" duidelijk te lezen "U kunt in uw woning blijven wonen tot wij hem gaan slopen. We weten nog niet wanneer dat zal zijn, dat hangt van veel dingen af. Bijvoorbeeld de volgorde van het bouwplan, de bestemmingsplanprocedure en hoe snel de vaste huurders een nieuwe woning vinden. Wij hebben maar 1 maand opzegtermijn en wij hoeven u geen nieuwe woning aan te bieden".

Een andere bevestiging van Havensteder aan een huurder, gedateerd 28 maart 2018 en in bezit van Radio Capelle noemt ook letterlijk onder "Hoe lang kan ik in de Hoven blijven wonen?" het volgende: "U kunt met uw bruikleenovereenkomst in uw woning blijven wonen tot we hem gaan slopen".

De aanwezige huurders gisteren hadden veel vragen over wanneer de sloop aanvangt. Zo staat op de website van het nieuwbouwproject Harmonie (dat komt op de plaats van De Hoven) te lezen dat de sloop start in september 2020. Waarom veel huurders dus begin november 2019 hun huis dienen te verlaten is derhalve niet duidelijk. Wat wel duidelijk is, is dat hun woning dan vrijwel direct bewoond gaat worden door anderen, van Interveste, die hun woningen te huur aanbiedt voor 100 per maand als antikraakwoning. Voor niemand in de zaal is dat uit te leggen. Een aantal huidige huurders heeft zich ingeschreven om als Interveste huurder weer eventueel terug te keren in De Hoven zolang dat er nog staat. Van een bewoner ontving Radio Capelle een kopie van de brief van Interveste aan "de bewoner van dit pand" gedateerd 14 mei 2018. Hierin lezen we "In opdracht van Havensteder verzorgt Interveste per 15 mei 2018 de tijdelijke bewoning van de leegkomende woningen aan de Arendshof, Sperwerhof & Valkenhof te Capelle aan den IJssel." Een brief die aanvangt met "Tijdelijk leegstaand vastgoed vormt een geliefd doelwit voor vandalisme, inbraak of brandstichting. Bovendien bestaat een aanzienlijk risico dat een leegstaand pand wordt gekraakt."

Opvallend detail is dat op websites als huurwoningen.nl, kamernet.nl, huislijn.nl en jaap.nl ook of nog steeds woningen in De Hoven te huur worden aangeboden.

En dat terwijl de huidige bewoners wellicht op 5 november om voor hun onverklaarbare redenen hun woningen dienen te verlaten. Radio Capelle sprak met een aantal bewoners waarvan er bijvoorbeeld twee niet anders kunnen dan naar Friesland te gaan waar zij onderdak kunnen krijgen terwijl zij vanwege studie vervolgens 'elke dag' op en neer naar Rotterdam moeten reizen.

Brief 1, 2 en 3
Fractievoorzitter Sjoerd Geissler van de PvdA in Capelle sprak de bezoekers toe en vertelde dat hij de afgelopen dagen in frequent contact met het college is geweest. De uitkomst is bijvoorbeeld dat er uitstel zal worden verleend voor gezinnen met kinderen die hun kinderen op een basisschool hebben. Voorts zei Geissler dat de huurders welke een brief hebben dat zij begin november het huis dienen te verlaten, daar niet op hoeven te reageren omdat er in ieder geval nog een tweede en derde brief van Havensteder komt. In die periode komen de huurders volgens Geissler niet in aanraking met juridische procedures en juridische kosten. Op een vraag uit het publiek wat er gebeurt indien brief 2 en 3 op heel korte termijn volgen op de al in bezit zijnde brief had Geissler geen passend antwoord.

Demonstratie
De SP vertegenwoordiging bij monde van organisatiesecretaris Toos Spee riep de bewoners op om te gaan demonstreren. Er werd gediscussieerd waar en wanneer dat dan zou plaatsvinden en plannen daarover worden nog nader uitgewerkt ook al richt men zich op maandag 28 oktober en gaat dan eerst naar Havensteder en vervolgens naar het Gemeentehuis.

Een overheersend gevoel van onzekerheid, onduidelijkheid, wantrouwen en onwerkelijkheid leeft bij de bewoners van De Hoven gisteren bijeen in De Fluiter. Elk mens in Nederland heeft recht op een woning. Dat is de beleving die leeft bij de aanwezigen, gelijker tijd hebben zij de ervaring van de grote vraag naar sociale huurwoningen die er simpelweg veel te weinig zijn. Die ervaring hebben zij opgebouwd in de lange zoektocht naar een plek om te wonen, terwijl alle aanwezigen het wel eens zijn dat zij het liefst met elkaar in De Hoven blijven.

Of en wanneer er sloop gaat plaatsvinden houdt ook nog de gemoederen bezig. Is er wel een sloopvergunning? Een deel van de aanwezige politici vanuit de gemeenteraad lieten zich nog verleiden tot een bizarre luidkeelse woordenwisseling met elkaar over het al dan niet de waarheid spreken en al dan niet gelijk hebben. Het contrast met de rust waarin de soms wanhopige huurders van De Hoven spraken was wellicht het meest opvallende aan de avond. Een avond die begon met het tonen van een onderzoek onder bewoners over het vertrouwen in de lokale politiek, dat er dus volgens de getoonde cijfers nauwelijks blijkt te zijn.

Gerelateerde artikelen:
Meer nieuws van 25 oktober 2019
Geen andere berichten van 2019-10-25 gevonden.