Capelle investeert in stad en mensen en let op de centen

  • zondag 6 oktober 2019
  • Sjoerd de Graaff

Het college van burgemeester en wethouders van Capelle heeft afgelopen vrijdag een sluitende begroting voor 2020 aangeboden aan de gemeenteraad.

“Capelle blijft investeren in de stad en op de centen letten. Zo zorgen we ervoor dat Capelle ook op de langere termijn een financieel gezonde gemeente blijft”, legt wethouder Financiën Nico van Veen uit.

Met inkomsten van ruim 208 miljoen euro heeft Capelle een flink bedrag te besteden. Tegelijk moet er voor de bijna 67.000 inwoners ook veel worden gedaan op het gebied van wonen, economie, duurzaamheid, samenleven en veiligheid. Wethouder Nico van Veen: "Het is gelukt om ook in 2020 de lokale lasten voor de Capellenaren laag te houden. De tarieven passen we alleen aan met de inflatiecorrectie. Omdat we ook plannen in en voor de stad willen realiseren, zoals de voorbereidingen voor woningbouw op verschillende plekken, de aanpak van ondermijnende criminaliteit, het verbeteren van de verkeersveiligheid in Schollevaar en de bouw van een nieuw zwembad annex sporthal verwachten we volgend jaar wel geld te moeten lenen. Met de gemeenteraad maken we de juiste keuzes om op langere termijn financieel gezond te blijven.” Het lenen van geld brengt een stijgende rentelast met zich mee waardoor het college een voorzichtige koers heeft uitgestippeld.

Verkeersveiligheid Schollevaar
In 2020 is er veel aandacht voor Schollevaar. De gemeente verbetert de verkeersveiligheid op diverse plekken in de wijk. door een kruising aan te passen, een nieuwe rotonde en een fietspad aan te leggen en een 30 km-zone opnieuw in te richten. In Rivium wordt de infrastructuur aangepast zodat de vernieuwde Parkshuttle straks tot aan de Schaardijk kan rijden, deels op de openbare weg. In de begroting voor volgend jaar wordt weer geld vrijgemaakt voor de bestrijding van (georganiseerde) criminaliteit. Om ondermijning van de rechtstaat een halt toe te roepen blijft Capelle criminelen ook online volgen. Er wordt geïnvesteerd in online programma’s zoals de webvoyager. Ook zetten de gemeente programma’s op voor bewoners en ondernemers om hen weerbaarder te maken zodat ze eerder ondermijnende signalen in de buurt melden. Belangrijk om de pakkans van criminelen te vergroten.

Actieplan schuldenaanpak
Omdat een grote groep Capellenaren te maken heeft met schulden start de gemeente met het ‘Actieplan Schulden Aanpakken in Capelle’. Door problemen vroeg te signaleren kunnen huishoudens sneller uit de schulden komen, wat ook voordelen heeft voor schuldeisers, de gemeente en de maatschappij.

Viering 75 jaar vrijheid
In 2020 is het precies 75 jaar geleden dan Nederland werd bevrijd. Een historisch moment waar ook in Capelle veel aandacht aan wordt geschonken. Wethouder van Veen: “Vrijheid moeten we koesteren en doorgeven aan de jonge generatie. Tot 5 mei volgend jaar worden er veel activiteiten georganiseerd voor en met Capellenaren. We maken als college geld vrij daarvoor en hebben subsidies aangevraagd bij de provincie en de Van Cappelle Stichting.”

Besluitvorming
De begroting 2020 is te lezen op de website van de gemeente Capelle aan den IJssel. De gemeenteraad behandelt de begroting op 28 en 29 oktober in de commissies en op 11 november in de gemeenteraad.

Gerelateerde artikelen:
Meer nieuws van 6 oktober 2019