Gemeenteraad Capelle maakt keuzes voor de hele stad

  • maandag 17 juni 2019
  • Sjoerd de Graaff

Vrijdag 14 juni heeft het college van Capelle aan den IJssel de gemeenteraad de Voorjaarsnota 2019 aangeboden.

Gebaseerd op de begroting 2019 zijn hierin zowel de financiële- als beleidsontwikkelingen verwerkt voor dit jaar als de komende jaren. Wethouder financiën Nico van Veen:

“Er is gelukkig ruimte in de begroting om positieve sociale en fysieke keuzes te maken voor de hele stad. Daarmee geven we invulling aan de plannen uit het coalitieakkoord ‘Met het oog op morgen’.”

Met de Voorjaarsnota presenteert het college een positief resultaat en een sluitende meerjarenbegroting. De Voorjaarsnota 2019 bevat nieuwe- en bestaande plannen voor de stad. Wethouder Nico van Veen: “Het college wil Capelle van nieuwe impulsen voorzien, zowel op sociaal terrein als zichtbaar op straat, in de wijken en buurten.” Het college maakt daarom financiële ruimte om de duurzaamheidsagenda te realiseren, extra boa’s (handhavers) aan te trekken en nieuwe Kinderlabs te ontwikkelen.

“Keuzes die een directe bijdrage leveren aan de leefbaarheid van de hele stad.”

Nieuwe keuzes van het college
Het team handhaving wordt uitgebreid waardoor de wijkhandhavers ruimer kunnen werken en ingezet op straat. Na het succes van het KinderLab in Schollevaar krijgen alle kwetsbare wijken de komende jaren een Kinderlab. We starten nog dit jaar met voorbereidingen in de wijk Middelwatering. Het opgavegericht werken, waarbij wijkbewoners en maatschappelijke organisaties actief met elkaar werken aan maatschappelijke opgaven en veel Capellenaren bereiken wordt meer gefaciliteerd.

Het college kiest ervoor de opgaveteams verder te ondersteunen met middelen om daarmee wijkactiviteiten op te zetten en uit te voeren. Nadat in Schenkel, Schollevaar en Fascinatio ‘Huizen van de Wijk’ zijn geopend kiezen we voor de wijk Middelwatering, in overleg met Welzijn Capelle, voor drie ‘Huiskamers van de Wijk’, in de Reigerlaan, De Rondelen en in de Hoven/Wiekslag. Samen met de buurthuizen wordt hier een wijkprogrammering van ontmoetingsactiviteiten uitgewerkt voor en met bewoners.

Besluitvorming gemeenteraad

De Voorjaarsnota 2019 van de gemeente Capelle aan den IJssel wordt op 1 en 2 juli behandeld in de commissies en op 15 juli in de gemeenteraad.

Gerelateerde artikelen:
Meer nieuws van 17 juni 2019