Positief resultaat jaarrekening 2018 gemeente Capelle

  • donderdag 6 juni 2019
  • Sjoerd de Graaff

Vandaag heeft het college van Capelle aan den IJssel de gemeenteraad de Jaarrekening 2018 aangeboden.

Hierin staan alle inkomsten en uitgaven van de gemeente over het afgelopen kalenderjaar beschreven. Wethouder financiën Nico van Veen biedt de gemeenteraad een positief resultaat aan: "We sluiten het jaar 2018 af met 4,4 miljoen in de plus. Een mooi resultaat, tegelijk is er voor het lopende jaar veel werk aan de winkel om Capelle mooier, beter en veiliger te maken."
Tegenover 197,2 miljoen aan uitgaven stonden in 2018 201,6 miljoen inkomsten aan lokale belastingen en bijdragen vanuit het Rijk. "Duizelingwekkende bedragen, maar daar moeten we als gemeenten ook veel voor doen", legt wethouder Financiën Nico van Veen uit. "Buiten gaat het om zaken als verkeer, openbaar vervoer, groen, de ontwikkeling van de stad en veiligheid. Maar ook binnen het sociaal domein hebben we veel taken: onderwijs, werken en inkomen, de WMO en jeugdhulp om er maar een paar te noemen." Het resultaat over 2018 is 1,6 miljoen hoger dan verwacht bij de Najaarsnota waardoor het positieve resultaat oploopt tot 4,4 miljoen. "Hierdoor blijft Capelle een stad met lage lokale lasten."

Bereikte resultaten
Na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 zijn Leefbaar Capelle en VVD vol enthousiasme aan de slag gegaan met het coalitieakkoord 'Met het oog op morgen'. Een ambitieus plan voor de toekomst van Capelle. Er staan grote projecten gepland, waar voorbereidingen voor zijn getroffen. "Om woningbouw te realiseren in het Nieuwe Rivium heeft de gemeenteraad het eerste gebiedspaspoort hiervoor vastgesteld. Nu de kansen en plannen groter worden zijn kaders nodig die hebben geleid tot het conceptgebiedspaspoort 2.0 waarvoor de inspraakperiode inmiddels is gestart", aldus Van Veen. Onder verantwoordelijkheid van Stichting Welzijn Capelle zijn twee nieuwe wijkvoorzieningen geopend: KinderLab Schollevaar en Huis van de Wijk in Fascinatio. Voor Middelwatering en Oostgaarde worden tijdelijke plannen gemaakt voor Huizen in de Wijk totdat er geschikte locaties beschikbaar zijn. Opgaveteams van Capellenaren en maatschappelijke partners werken aan diverse opgaven om wijken, buurten en straten veiliger, groener en socialer te maken. "Als gemeente zijn wij ook aangesloten bij de landelijke coalitie Eén tegen Eenzaamheid. In 2018 is gestart met de lokale voorbereidingen. In 2019 komen we met een concreet uitvoeringsprogramma om mensen, ouder en jong, te ondersteunen bij de strijd tegen eenzaamheid."
Een overzicht van alle bereikte plannen is te lezen op de gemeentelijke website.

Besluitvorming gemeenteraad

De jaarstukken 2018 van de gemeente Capelle aan den IJssel worden in de commissievergadering van 27 en 28 juni en in de gemeenteraad van 15 juli behandeld en daarna vastgesteld. De jaarstukken 2018 zijn op de gemeentelijke website hier te lezen.

Gerelateerde artikelen:
Meer nieuws van 6 juni 2019