Tijdelijke verdeling dossiers wethouder Meuldijk.

  • donderdag 10 mei 2018
  • Redactie

Het college van de gemeente Capelle aan den IJssel besloten de dossiers uit de portefeuille van Jean-Paul tijdelijk als volgt te verdelen

Ans Hartnagel: wijkzaken, buitenruimte, afvalinzameling, stadsbeheer, wijkwethouder Schenkel

Dick van Sluis: Stedin, Eneco, zwembad, gebiedsontwikkeling, grondzaken, duurzaamheid en milieu, Sportief Capelle, facilitaire diensten, wijkwethouder Fascinatio, GR IJsselgemeenten

Eric Faassen: Financiën, Promen, AvA Evides, portefeuille-verantwoordelijke Isala Theater, Personeel & Organisatie

Gerelateerde artikelen:
Meer nieuws van 10 mei 2018