Welstandsregels versoepeld

  • vrijdag 15 december 2017
  • Redactie

Zowel de bedrijventerreinen van de BIZ als meerdere Capelse woongebieden worden (deels) welstandsvrij. Dit betekent dat zonder welstandsadvies gebouwd of verbouwd mag worden. Hiermee geeft het college gehoor aan de uitkomsten van het burgerpanel over dit onderwerp.

“We willen Capellenaren meer vrijheid bieden als zij iets willen verbouwen. Met minder regels kun je sneller aan de gang”, aldus wethouder Dick van Sluis. “Dus wil je iets aan je huis veranderen? Ga er dan over in gesprek met je buren, zodat zij niet worden verrast.”

Welstandsvrij

De bedrijventerreinen van BIZ-Capelle West en BIZ-Capelle XL zijn daarbij aangewezen als welstandsvrij. Dit betekent dat voor een vergunning voor nieuwbouw of gevelwijzigingen geen welstandstoets meer nodig is. Hiermee versnelt het vergunningsproces en is er minder bemoeienis van de gemeente.

Buiten de welstandsvrije gebieden worden welstandsvrije verbouwingen ook mogelijk in een groot aantal woonwijken. Het gaat hier om welstandsluwe gebieden zoals grote delen van Schollevaar en Oostgaarde en delen van Middelwatering, ’s-Gravenland, Capelle-West en Schenkel-Noord. Bewoners kunnen kleine verbouwingen zoals aanbouwen, bijgebouwen, dakkapellen en gevelwijzigingen zonder welstandstoestemming realiseren.

Soms betekent dit zelfs dat voor een bouwwerk helemaal geen vergunning meer nodig is. Voor vragen hierover kunt u een e-mail sturen naar omgevingsvergunning@capelleaandenijssel.nl. Nieuwbouw en bouwwerken die niet passen in het bestemmingsplan zijn in welstandsluwe gebieden echter nog wel welstandsplichtig.

Q-team

In gebieden waar sprake is van reguliere welstand, zoals Fascinatio, of bijzondere welstand, zoals de historische gebieden, is de welstandstoets nog wel verplicht. Er wordt daarbij gebiedsgericht advies gevraagd aan het nieuw gevormde Q-team. Voorheen was dit de commissie voor welstand en monumenten. Het Q-team bekijkt samen met u hoe uw ingediende plannen in de omgeving passen. Vaste adviseurs als een architect en vergunningspecialist, soms aangevuld met een stedenbouwer of planoloog, adviseren u en geven eventueel uitwerkingssuggesties mee. Wanneer specifieke deskundigheid of onafhankelijk advies nodig is, betrekken zij hier externe adviseurs bij. Op deze manier streeft de gemeente naar een zo compleet mogelijk advies.

Vergadering bijwonen

Het Q-team, dat elke twee weken op vrijdagochtend overlegt, stelt Capellenaren graag in de gelegenheid zelf hun plan toe te lichten. De vergaderingen zijn bovendien openbaar. Aanmelden kan via qteam@capelleaandenijssel.nl

Gerelateerde artikelen:
Meer nieuws van 15 december 2017