Oproep aan mantelzorgers: schrijf in bij Welzijn Capelle

  • donderdag 29 juni 2017
  • Redactie

Wie langdurig zorgt voor iemand anders is mantelzorger. Mensen die zorgen voor een inwoner van Capelle kunnen zich aanmelden als mantelzorger. Zij komen dan ook in aanmerking voor de Mantelzorgpas Capelle.

Mantelzorg is de naam die gebruikt wordt voor mensen die ondersteuning, hulp of zorg geven aan iemand met wie ze een sociale relatie hebben. Het gaat om een langdurige onbetaalde inzet voor iemand met een beperking of chronische ziekte/aandoening. Mantelzorgers kunnen zich aanmelden bij Welzijn Capelle. Dit kan door het invullen van het aanmeldformulier op de website www.welzijncapelle.nu of door het opvragen van een aanmeldformulier bij het Servicepunt Mantelzorg via 010 - 264 02 20.

In de folder ‘Servicepunt mantelzorg’ staat in het kort hoe mantelzorgers zich kunnen aanmelden en wat het Servicepunt Mantelzorg voor hen kan doen. Mantelzorgcoördinator Dineke Schaaphok omschrijft: “Een luisterend oor, informatie, advies, ondersteuning en het vinden van mogelijkheden voor respijtzorg”. Dit wordt verzorgd in persoonlijk contact, tijdens bijeenkomsten en door middel van het infobulletin mantelzorg dat vier keer per jaar verschijnt. Ook wordt in de folder de Mantelzorgpas Capelle toegelicht. De Mantelzorgpas Capelle is een waarderingspas van de gemeente Capelle waarmee mantelzorgers voordelen krijgen bij lokale winkeliers, maatschappelijke en culturele partners in Capelle.

De folders zijn te verkrijgen op de diverse locaties waar Welzijn Capelle werkzaam is. Ze kunnen ook worden opgehaald bij de gemeente, het Wmo-loket, de bibliotheek en zorglocaties. Organisaties zoals kerken, vrijwilligersverenigingen of zorgorganisaties, die nog geen folders hebben ontvangen en die wel folders willen neerleggen, kunnen contact opnemen met het Servicepunt Mantelzorg, 010 - 264 02 20.

Al wel ingeschreven, maar toch nog geen pas ontvangen? Neem dan even contact op met het Servicepunt Mantelzorg, 010 - 264 02 20.

Gerelateerde artikelen:
Meer nieuws van 29 juni 2017