Voorjaarsnota 2017: investeren in Capelle

  • vrijdag 26 mei 2017
  • Redactie

Het college kiest er ook het laatste jaar van de huidige coalitieperiode voor om te blijven investeren in Capelle en de Capellenaren. Dat staat in de Voorjaarsnota 2017, die het Capelse college vandaag heeft voorgelegd aan de gemeenteraad.

Met een structureel positief saldo is de gemeente Capelle aan den IJssel een financieel gezonde gemeente. Wethouder Jean Paul Meuldijk (financiën): “Het positieve saldo is erg gewenst, met name omdat we voor een belangrijk deel van de inkomsten afhankelijk zijn van de dagkoersen van het Rijk, waar we als gemeente geen grip op hebben.” De Voorjaarsnota heeft een positief saldo van bijna 500.000 euro voor dit jaar en ook in de jaren erna behouden we positieve cijfers. “Met dit saldo kan de gemeente zowel op fysiek- als sociaal domein investeren in Capelle!”

Veiligheid is en blijft een belangrijk thema voor het college. Dat de gemeente op de goede weg is op dit gebied, blijkt onder andere uit de landelijke gegevens van misdrijven. Hieruit valt namelijk een dalende trend te zien. Het college is dit jaar ook met het Actieplan Straatovervallen gestart, met als doel het aantal straatroven in Capelle terug te dringen. Tegelijkertijd werkt het college aan een interventie om minderjarige veelplegers te begeleiden en om dagbesteding te vinden voor voormalige criminelen die re-integreren.

In januari is Stichting Welzijn Capelle van start gegaan. Wethouder Meuldijk: “Wij zijn blij dat deze stichting van start is gegaan en we kijken uit naar een goede samenwerking.” Ook wil het college een kinderhuis opstarten aan het Louvre in Schollevaar-Oost. Hier bieden het Centrum voor Jeugd en Gezin, Sportief Capelle, Welzijn Capelle en de Bibliotheek een programma aan gericht op kinderen, ouders en hun omgeving. Verder heeft het college een voorstel voor de besteding van landelijke middelen voor armoedebestrijding onder kinderen uitgewerkt. Dit behelst onder andere de verhuizing en continuering van de voedselbank, continuering van het meldpunt woningontruiming, een pilot schuldenfonds en extra middelen voor het jeugdsport- en jeugdcultuurfonds. Tot slot stelt het college voor om structureel 50.000 euro beschikbaar te stellen om vrijwilligerswerk te ondersteunen.

In de Voorjaarsnota is te lezen dat het college verder wil bouwen aan Capelle op het gebied van economie en duurzaamheid. Zo stelt het college voor om één miljoen euro te investeren in het verkeersknooppunt Rivium, dit in aanvulling op de subsidie van de regionale Verkeersonderneming. Ook is het centrum volop in ontwikkeling. Op economisch gebied heeft het college verschillende projecten lopen die bedrijven aantrekken en de werkgelegenheid stimuleren. Zo wil het college een economische partnerband met de Chinese stad Jiashan aangaan en is de Bedrijven Investeringszone (BIZ) in Capelle West van start gegaan. Op het gebied van duurzaamheid loopt de gemeente op koers met haar Duurzaamheidsagenda. Onlangs is onder meer gestart met de subsidieregeling Groene Daken. Ook wordt er in het proces van afvalverwerking gestreefd naar meer efficiëntie. “We investeren in sensoren voor ondergrondse containers, hiermee kunnen we de containers legen als ze 70 procent vol zijn. Zo voorkomen we dat containers geleegd worden die nauwelijks vol zitten en natuurlijk ook dat containers te vol zitten en Capellenaren hun afval niet meer kwijt kunnen.”

Het Capelse college heeft de Voorjaarsnota 2017 aangeboden aan de gemeenteraad. In de Voorjaarsnota staan de werkzaamheden en de ontwikkelingen van de eerste maanden van dit jaar beschreven. Daarnaast worden er enkele ambities voor het komende jaar genoemd. De Voorjaarsnota wordt op 19 en 20 juni behandeld in de verschillende raadscommissies, en op 3 en 4 juli in de gemeenteraad.

Gerelateerde artikelen:
Meer nieuws van 26 mei 2017