“Optreden Capels College B&W ronduit knullig en ongepast”

  • vrijdag 28 april 2017
  • Redactie

Inzake de uitspraak van de rechter na het kort geding dat gemeente Capelle aan den IJssel aanspande tegen BLICK op onderwijs en tegen mevrouw Marjolein Willemsen hebben de fracties van SGP, ChristenUnie, PvdA en CDA gisteren in forse termen gereageerd in een persverklaring. Deze verklaring kreeg als titel “Optreden Capels College B&W in kort geding Catamaran ronduit knullig en ongepast” en luidt als volgt:

De rechter heeft uitspraak gedaan in het kort geding dat de gemeente Capelle aan den IJssel had aangespannen tegen BLICK over het sluiten van de nevenvestiging van de Openbare Basisschool Catamaran aan de Hermitage. Het vonnis en het persbericht dat het College nadien deed uitgaan, heeft bij de fractievoorzitters van PvdA, ChristenUnie, SGP en CDA geleid tot onvrede, twijfels over de bestuurlijke kwaliteit van dit College om dit dossier tot een goed einde te brengen en nog meer vragen.

Los van hoe de verschillende fracties staan ten opzichte van het wel of niet openhouden van de nevenvestiging aan de Hermitage, vinden de vier fractievoorzitters dat het College van B&W hier tekort schiet en door de verdere vertraging, en dus het uitblijven van duidelijkheid, de ouders en kinderen daarvan de dupe zijn.

Als uitgegane persbericht naast het vonnis wordt gelegd, kan op zijn minst gezegd worden dat het persbericht incompleet is. De rechter doet wel degelijk uitspraak en zeker in de tweede zaak tegen mw. Willemsen waar het persbericht totaal geen melding van maakt.

“De rechter heeft wel degelijk een uitspraak gedaan en duidelijk aangegeven dat het College van B&W bij het verkeerde loket heeft aangeklopt”, aldus Arnold Weggeman (SGP). “Ik vind het onbegrijpelijk hoe bij zo’n duidelijke bestuursrechtelijke relatie tussen gemeente en de stichting BLICK, dit College heeft kunnen kiezen voor een kort geding bij een civiele rechter. De nu opgelopen vertraging ligt dus niet aan de rechter, maar aan het College dat zijn huiswerk gewoon niet op orde heeft.”

Verrassend voor de fractievoorzitters was de keuze van het College van B&W voor twee kort gedingen. Die tegen BLICK was bekend. Het kort geding tegen de persoon mevrouw Willemsen, voorzitter van het College van Bestuur van BLICK, was dat echter niet.

“Wij moeten dit vernemen uit het vonnis. Het College schiet hier duidelijk tekort in haar actieve informatieplicht en nu ook achteraf, aangezien raadsleden nadrukkelijk moesten vragen om de tekst van het vonnis te kunnen ontvangen”, zo geeft Wendy Tieman (PvdA) aan. “Eerlijk gezegd stuit het me echt tegen de borst dat mw. Willemsen persoonlijk gedaagd is. Hoe komt het College erbij om dat te doen? Los van de knulligheid van het College van B&W, waarin de rechter heel duidelijk is in het vonnis: “de vordering tegen Willemsen feitelijk noch juridisch deugdelijk gemotiveerd is en ook niet is voorzien van een serieuze toelichting”.

Wendy Tieman staat niet alleen in haar onvrede. Michiel Grauss (ChristenUnie): “Ik vind het dagen van mw. Willemsen niet chique en de rechter legt daar in zijn vonnis feitelijk een schepje bovenop. De rechter noemt het “misbruik van procesrecht”, een zeer stevige kwalificatie die nog grotere twijfels legt bij het op orde zijn van het huiswerk van dit College. En dat komt met een prijskaartje, namelijk het nu door Capelle moeten betalen van alle door mw. Willemsen gemaakte kosten. Toch een ruime 7.500 Euro. Onduidelijk is voor ons wat de juridische kosten zijn die de gemeente zelf heeft gemaakt”.

“Ik blijf mij verbazen in dit dossier. Drie maanden is het College in gesprek met BLICK om een oplossing te verzinnen en er komen geen ideeën op tafel. Vier dagen na een bewogen raadsvergadering waar de Catamaran langdurig besproken werd, ligt er een plan van twee inwoners. Had het College dat niet eerder boven tafel weten te krijgen?”, zo vraagt Nico van Buren zich af. “En nu dit vonnis. Het kort geding tegen mw. Willemsen oogt als een persoonlijke kruistocht. Iets dat min of meer bevestigd lijkt te worden door het persbericht van BLICK over het vonnis. Dat roept ernstige vragen op over de bestuurlijke zorgvuldigheid die het College steeds in acht moet blijven nemen. Ik schrik wel van een aantal van de teksten in het persbericht van BLICK. Er wordt gerept over voorstellen van de gemeente die gestoeld waren op “emotie en intimidatie” en “onprofessioneel handelen”. Het College heeft zeker nog wat uit te leggen.”

De vier fractievoorzitters van SGP, ChristenUnie, PvdA en CDA vinden dat het College door haar optreden onnodig lang voor onduidelijkheid naar kinderen, ouders en leerkrachten zorgt. Het College was na de raadsvergadering over Catamaran weer in gesprek met BLICK, BLICK had daar ruimte gegeven voor het openhouden van de nevenvestiging aan de Hermitage voor enkele jaren, maar met een duidelijke ondergrens van 67 leerlingen. Er had dus al een deal kunnen zijn en daarmee duidelijkheid voor kinderen, ouders en leerkrachten.

Het was de keuze van dit Capelse College van B&W, om naar de rechter te gaan en daarmee de kans die BLICK heeft geboden naast zich neer te leggen. Een nieuwe gang naar de rechter vertraagt alleen maar verder en intussen zijn de relaties met BLICK verder verstoord, juist ook door de persoonlijke aanval op mw. Willemsen. Dit zal een spoedige oplossing niet in de hand werken. De fractievoorzitters vragen echter wel van het College om zo snel mogelijk tot duidelijkheid te komen.

De gezamenlijke fractievoorzitters van de genoemde partijen bezinnen zich op dit moment op de mogelijkheden om vooral snel antwoord te krijgen van het College op de vele vragen die in dit dossier nog moeten worden beantwoord.

Gerelateerde artikelen:
Meer nieuws van 28 april 2017