Reactie BLICK op onderwijs na uitspraak rechter

  • vrijdag 28 april 2017
  • Redactie

Inzake het kort geding dat woensdag 26 april j.l. diende voor de rechter in Rotterdam en de daarop volgende uitspraak van de rechter reageerde BLICK op onderwijs als volgt:

"In de uitspraak van het kort geding van de gemeente Capelle aan den IJssel tegen de stichting BLICK op onderwijs heeft de rechter geoordeeld dat de gemeente de zaak heeft voorgelegd aan de verkeerde rechter. In plaats van de gang naar de voorzieningenrechter te maken, was de bestuursrechter de juiste keuze geweest. Er is dus geen uitspraak gedaan door de rechter over de sluiting van de Hermitage. De dagvaarding door de gemeente van de voorzitter van het CvB persoonlijk heeft daarentegen wel geleid tot een oordeel van de rechter. In het vonnis maakt ze korte metten met de handelwijze van de gemeente. Zo verwijt ze de gemeente dat deze geen enkele juridische onderbouwing heeft gegeven om de bestuurder “in personam” te dagen. Verder oordeelt de rechter dat de bestuurder in dit dossier precies datgene heeft gedaan wat van een bestuurder verwacht mag worden. “Misbruik van procesrecht” is ook een kwalificatie van de rechter over het handelen van de gemeente. De gemeente dient alle proces- en advocaatkosten te vergoeden aan zowel de stichting als haar bestuurder.

“In de afgelopen maanden tijdens gesprekken met de gemeente heb ik steeds ervaren dat de besluiten en voorstellen van de gemeente gestoeld waren op emotie en intimidatie in plaats van op feitelijke gegevens en een open sfeer. Dit heeft keer op keer geleid tot onprofessioneel handelen van de wethouders Van Cappelle en Hartnagel. Een ultieme uitwerking daarvan is geweest dat men mij persoonlijk gedagvaard heeft. Naar nu blijkt juridisch volledig ongegrond. Door dit handelen van de gemeente zijn zowel de gemeente van de stichting Blick op onderwijs als ik persoonlijk beschadigd en dus het totale openbaar onderwijs in Capelle. “aldus Marjolein Willemsen, voorzitter college van bestuur van BLICK.

In het belang van het openbaar onderwijs zullen de voorbereidingen voor het sluiten van de Hermitage met ingang van 1 augustus 2017 worden voortgezet. "

Gerelateerde artikelen:
Meer nieuws van 28 april 2017