Standpunt CVV Zwervers aangaande rubbergranulaat

  • donderdag 23 februari 2017
  • Redactie

Voetbalvereniging CVV Zwervers reageerde naar buiten toe inzake hun kunstgras velden. Hier de integrale tekst van het bericht van het bestuur:

Het bestuur van CVV Zwervers heeft afgelopen week kennis genomen van het televisie programma Zembla. De uitzending van woensdag 15 februari ging over aanvullend onderzoek betreffende kunstgras gevuld met rubbergranulaat.

De afgelopen week hebben we met verschillende partijen gesproken en contact gehad. Met de Gemeente Capelle, Sportief Capelle en de KNVB. Ook hebben wij de reactie van het RIVM en de GGD bestudeerd als reactie op de tweede uitzending van Zembla.

Op basis van de opgedane informatie blijft het onlangs genomen besluit om met de jeugd op kunstgras te spelen ongewijzigd. We vinden dat we ons moeten conformeren aan de resultaten van het RIVM, GGD en de KNVB en dat extra maatregelen vanuit de club niet nodig zijn.

Vanzelfsprekend blijven we ons op de hoogte stellen van de vervolgontwikkelingen. Dat betekent dat we alle publicaties en discussies over dit dossier zullen blijven volgen (wetenschappelijk onderzoek maar ook de politieke en gemeentelijke en/of maatschappelijke discussie).

Dit alles maakt dat we ons besluit op elk moment kunnen heroverwegen zodra er weer nieuwe informatie beschikbaar komt.

Concreet betekent dit dat iedereen die bij CVV Zwervers voetbalt in beginsel op kunstgras moet trainen en wedstrijden moet spelen als de wedstrijden als zodanig thuis of uit worden ingepland op kunstgras. Op dit moment komt het voor dat teams niet kunnen spelen om dat er sommige kinderen wegblijven omdat ze niet op kunstgras mogen spelen. In die gevallen krijgen we ook nog eens een boete van de KNVB om dat we de wedstrijd niet hebben gespeeld. Dat is een onwenselijke situatie.
Natuurlijk respecteren wij het als ouders anders besluiten en aangeven dat kinderen niet langer op kunstgras mogen trainen of spelen. We verzoeken deze ouders vriendelijk om alle relevante informatie en alle onderzoeken (RIVM/GGD) nog eens goed te bestuderen.
Als de beslissing blijft dat het kind niet langer op kunstgras mag spelen dan is de suggestie om het kind een andere sport te laten kiezen waarbij het kunstgrasprobleem niet aan de orde is.
Dat klinkt wellicht onsympathiek maar zo is het zeker niet bedoeld. En eigenlijk vinden we het ook vreselijk om dit zo te moeten stellen. Want we zijn heel blij met elk lid en voor het feit dat er voor CVV Zwervers is gekozen. Maar het is voor een voetbalvereniging (teamsport) zeer onwenselijk als het ene kind wel komt trainen en wedstrijden speelt op kunstgras en het andere kind niet. Als het om een enkele speler gaat is het allemaal nog wel te doen.
Maar teams hebben nu soms te weinig spelers als er wedstrijden gespeeld moeten worden op kunstgras. Wedstrijden moeten worden afgezegd met als gevolg dat kinderen die wel op kunstgras mogen spelen teleurgesteld zijn. En de tegenstander waartegen gespeeld moet worden is dat natuurlijk ook.
Dat is allemaal erg complex en nagenoeg onmogelijk om het iedereen naar de zin te maken. En ook vanuit teamperspectief is dit geen wenselijke situatie. En uiteindelijk is het ook voor het kind niet prettig.

Zoals al eerder aangemerkt is het kunstgrasdossier een "duivels dilemma". Wij vinden dat we moeten vasthouden aan de resultaten en het advies van het RIVM, de KNVB en de GGD.

We realiseren ons dat ouders behoefte hebben om hier op te reageren of in gesprek te gaan met het bestuur. Dat kan via de mail: voorzitter@cvvzwervers.nl . Daarnaast is er maandag 27/2 van 19:00 - 20:00 uur de gelegenheid (in de kantine) om met het bestuur in gesprek te gaan over dit thema.

Gerelateerde artikelen:
Meer nieuws van 23 februari 2017