Capelle stuurt namens regiogemeenten brandbrief naar Tweede Kamer

  • woensdag 7 december 2016
  • Redactie

De gemeente Capelle aan den IJssel vreest in 2017 grote financiële tekorten als het om de bijstand gaat en maakt bezwaar tegen het voorgestelde budget door het Rijk. Namens elf andere gemeenten uit de regio heeft wethouder Eric Faassen een brandbrief gestuurd naar de commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer. De commissie behandelt deze week de totale verdeling van budgetten over de Nederlandse gemeenten.

In de brandbrief verzoekt Capelle samen met de gemeenten Barendrecht, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Maassluis, Nissewaard, Schiedam, Vlaardingen, Zuidplas, Lansingerland, Leidschendam-Voorburg en Rotterdam om de nadelige effecten van het huidige landelijke verdeelmodel verder te onderzoeken.
Ruwweg een derde van de Nederlandse gemeenten krijgt in 2017 minder budget om uitkeringen te betalen en mensen weer aan het werk te helpen (zogenoemde BUIG-gelden). Vooral gemeenten in de provincie Zuid-Holland ondervinden nadelige gevolgen van het landelijke verdeelmodel. Dit komt onder meer doordat het model nadelig uitpakt voor voormalige groeikernen en gemeenten die naast een van de grote steden liggen. Bij gemeenten als Capelle met meer dan 40.000 inwoners kan de budgetdaling zelfs oplopen tot ruim negen procent, wat kan neerkomen op een vermindering van zeven miljoen euro.
"Wij vinden het huidige verdeelmodel op zich wel een stap in de goede richting in vergelijking met hoe de budgetten vroeger werden verdeeld, maar kunnen de negatieve uitschieters in onze regio niet verklaren", zegt wethouder Sociale Zaken en Werkgelegenheid Eric Faassen. "Daarom verzoeken we de Tweede Kamer met klem om dit eerst te onderzoeken, voordat de budgetten definitief worden vastgesteld."

Mochten de regiogemeenten toch met de grote budgetverminderingen worden opgezadeld, dan ontstaan een groot probleem. Wethouder Faassen: "Dergelijke omvangrijke effecten kunnen we niet oplossen door bijvoorbeeld ons beleid aan te passen. Ook kunnen we dit niet zomaar opvangen uit onze andere budgetten of reserves. Daarbij komt dat in Capelle Ė maar ook in veel andere benadeelde gemeenten Ė het beleid en de uitvoering op het gebied van instroom, handhaving en uitstroom van de bijstand al goed op orde is. Daar is geen winst meer op te halen."
De gemeenten uitten in de brandbrief ook kritiek op het totale Rijksbudget voor de bijstand. Hoewel het aantal uitkeringsgerechtigden in Nederland in 2016 is gestegen en volgens cijfers van het CPB ook in 2017 gaat stijgen, groeit het Rijksbudget niet mee. Dit betekent dat de gemeenten steeds meer zelf het risico dragen om uitkeringen te kunnen uitbetalen. "Het laat zich raden wat het gevolg is als het aantal mensen in de bijstand toeneemt en het budget daalt. Gemeenten kunnen hun taak om bijstand te verlenen niet meer volledig uitoefenen. Dat is heel zorgelijk", aldus wethouder Faassen.

De 'BUIG-gelden' is de verzamelnaam voor het totale budget dat een gemeente van het Rijk ontvangt om uitkeringen te betalen en mensen weer aan werk te helpen. Vaak is dit budget niet toereikend en geeft een gemeente in werkelijkheid meer geld uit. In 2015 heeft het Rijk een nieuw verdeelmodel ingevoerd om te bepalen hoeveel geld een gemeente krijgt. Sindsdien zijn veel gemeenten erop achteruit gegaan. De kritiek van Capelle en de regiogemeenten staat in Zuid-Holland niet op zich. Tegelijk met hun brandbrief, hebben ook de Drechtsteden en de gemeenten uit de Hoeksche Waard een soortgelijke brief naar de Tweede Kamer gestuurd. Ook vanuit de G4 (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht) is een brief verstuurd.

Gerelateerde artikelen:
Meer nieuws van 7 december 2016