College presenteert koers voor Landelijk Capelle

  • maandag 28 november 2016
  • Redactie

Woningbouw die past in het landschap, meer aandacht voor natuur en historie, fietsvriendelijke en veilige wegen en een aantrekkelijke Kanaalweg. Dat is op hoofdlijn de koers voor de versterking van het gebied Landelijk Capelle die het Capelse college in december voorlegt aan de gemeenteraad. Sinds begin dit jaar is de gemeente met Capellenaren in gesprek over de kwaliteiten van het gebied en ideeën om die te versterken.

Uit de tientallen bijeenkomsten en gesprekken met bewoners, ondernemers en belangenorganisaties en het burgerpanel blijkt dat Capellenaren het gebied bijzonder waarderen. Met name het landelijke karakter, de vele weilanden en historische boerderijen vallen in de smaak. En het winkelgebied aan de Bermweg met kleinschalige winkels en speciaalzaken wordt ook gewaardeerd. Voor de toekomst willen Capellenaren deze kwaliteiten behouden en het liefst versterken. Daarnaast vinden Capellenaren het belangrijk dat het gebied goed toegankelijk is. Vooral te voet en met de fiets. En dat de uitstraling van de Kanaalweg een impuls krijgt. Het college heeft de wensen en ideeën van Capellenaren vertaald in de koers voor Landelijk Capelle.

Woningbouw
Veel gesprekken gingen de afgelopen periode over de bouw van woningen op de locaties Oeverrijk en ís-Gravenweteringpark. Oeverrijk is een verborgen landschap aan de westkant van de Kanaalweg tussen de Bermweg en de ís-Gravenweg. In het recente verleden zijn er plannen geweest om hier tot ongeveer 80 woningen te bouwen en dat is volgens het huidige bestemmingsplan ook mogelijk. Capellenaren vinden het echter belangrijk om het landschap goeddeels te behouden en openbaar toegankelijk te maken. Het college heeft deze wens meegenomen in de ambitie. Het college stelt de gemeenteraad daarom nu voor om het aantal nieuwe woningen terug te brengen tot ongeveer 30 woningen in een openbaar landschap. In ís-Gravenweteringpark wordt in de nabije toekomst het IJsselcollege gesloopt, waardoor ook hier ruimte ontstaat voor nieuwe woningen. In lijn met Oeverrijk vindt het college op deze locatie kwaliteit belangrijk en kiest zij voor de bouw van een beperkt aantal woningen in een landelijke omgeving.

Doe mee
Landelijk Capelle is het gebied aan weerszijden van de ís-Gravenweg tussen de Abram van Rijckevorselweg en de Bermweg. De gemeenteraad bespreekt de koers voor Landelijk Capelle in december. Nadat de raad de koers heeft vastgesteld, gaat het college deze verder uitwerken in een zogenoemde gebiedsvisie en bijbehorende gebiedspaspoorten voor de concrete locaties. Bij deze uitwerkingen blijft de gemeente nadrukkelijk Capellenaren betrekken. Vanaf januari houdt de gemeente weer nieuwe bijeenkomsten met bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Capellenaren die willen meedoen kunnen via de Facebookpagina van Landelijk Capelle op de hoogte blijven van ontwikkelingen en bijeenkomsten.

Gerelateerde artikelen:
Meer nieuws van 28 november 2016