A festival of lessons and carols

  • maandag 28 november 2016
  • Redactie

Op 11 december is het al pre-kerstfeest door Ďa festival of lessons and carolsí in de Oosterkerk(Oostgaarde).

In 1880 werd in Engeland voor het eerst Kerst gevierd met behulp van het Festival of nine lessons and carols. Negen lezingen en bijbehorende kerstliederen vertellen het verhaal van de geboorte van Jezus. Sindsdien is het in Engeland goed gebruik om deze liturgie in de kersttijd te vieren. Onder andere de jaarlijkse viering in het prachtige Kingís College in Cambridge is zeer beroemd.

Dit jaar kan er ook in De Oosterkerk genoten worden van de pracht van deze liturgie. Op zondagavond 11 december, derde advent, worden de Nine lessons and carols daar opgevoerd. Vocal Group Utrecht, vorig jaar te gast in de kerstnachtdienst, verzorgt de lezingen en de muziek. Het zal een combinatie worden van koorzang en samenzang.

De dienst begint om 19.00 uur(adres: de Vallei 2). Zet de datum en tijd alvast in de agenda. Iedereen is van harte welkom om begin december alvast in kerstsferen te komen!

Gerelateerde artikelen:
Meer nieuws van 28 november 2016