Reactie gemeente op TV uitzending Zembla 5 oktober

  • donderdag 6 oktober 2016
  • Redactie

Op 5 oktober jl. besteedde het TV programma Zembla aandacht aan kunstgrasvelden en de vermeende gevaren van het gebruik van rubberkorrels op die kunstgrasvelden bij voetbalverenigingen.

Gemeente Capelle en Sportief Capelle gaven vanmiddag een gezamenlijke reactie op die uitzending en wel als volgt;

Reactie gemeente Capelle aan den IJssel en Sportief Capelle op uitzending Zembla van 5 oktober

In de televisie-uitzending van het programma Zembla is gisteravond aandacht besteed aan het gebruik van rubberkorrels op kunstgrasvelden bij voetbalverenigingen. Het gebruik van deze rubberkorrels (zogenoemd SBR-rubbergranulaat) bestaat veelal uit oude versnipperde autobanden. Volgens Zembla zijn de rubberkorrels mogelijk schadelijk voor de gezondheid.

In Capelle aan den IJssel gaat het om twee van de drie voetbalverenigingen: bij VV Capelle en CVV Zwervers is rubbergranulaat gebruikt. Bij voetbalvereniging SVS is een ander granulaat van kunststof gebruikt. Kunststofgranulaat staat niet ter discussie.

De gemeente Capelle aan den IJssel en Sportief Capelle kunnen zich voorstellen dat de uitzending van Zembla voor onrust zorgt onder (jeugd)spelers en ouders. Kunnen we nog wel veilig voetballen op de Capelse kunstgrasvelden?

Het antwoord is, op basis van alle onderzoeksresultaten die op dit moment bekend zijn, ja. De gemeente en Sportief Capelle zien op dit moment geen reden tot paniek. Het advies van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het Rijksinstituut voor Veiligheid en Milieu (RIVM) is dat rubbergranulaat gewoon kan worden gebruikt. Hierbij baseren zij zich op meerdere onderzoeken – dus niet alleen het onderzoek dat is genoemd door Zembla – waaruit is gebleken dat rubbergranulaat niet schadelijk is voor de gezondheid. Het advies van het ministerie en het RIVM is ook niet veranderd door de televisie-uitzending.

Wel is het zo dat allerlei partijen waaronder de KNVB nu in gesprek gaan over de vraag of aanvullend onderzoek nodig is. De gemeente Capelle en Sportief Capelle juichen dit toe. Meer onderzoek betekent nog meer zekerheid over het veilig gebruik van rubberkorrels. Aangezien het om de gezondheid van vele (jeugd)spelers gaat is dat van groot belang.

De gemeente Capelle en Sportief Capelle houden de situatie en eventuele nieuwe onderzoeksresultaten scherp in de gaten. Mocht daar aanleiding toe zijn dan wordt uiteraard direct ingespeeld op de nieuwe situatie. Bijvoorbeeld door geplande onderhoudswerkzaamheden aan de Capelse kunstgrasvelden naar voren te halen en het rubbergranulaat te vervangen door alternatieve granulaatsoorten van kurk of kunststof.
 
Meest gestelde vragen:

Waarom wordt op kunstgras gevoetbald?
Voordeel van kunstgras is dat er onder alle weersomstandigheden op kan worden gespeeld.

Waarom wordt er infill gebruikt?
Tussen de 'grassprieten' worden korrels (infill) gestrooid om ervoor te zorgen dat de bal ongeveer net zo reageert als op natuurgras. Bovendien maken de korrels het mogelijk dat voetballers slidings uitvoeren zonder schaafwonden op te lopen. Zonder infill zou nooit eenzelfde balsnelheid gehaald kunnen worden en zou een bal niet goed kunnen stuiteren.

Wat is eigenlijk rubbergranulaat?
Rubbergranulaat is fijngemalen rubber. Dit wordt veelal gemaakt van oude rubberproducten zoals versnipperde autobanden. Producten als rubbertegels en rubberen vloerbekleding worden ook hiervan gemaakt.
 
Zijn er alternatieven voor het gebruik van rubbergranulaat?
In de loop der jaren zijn er alternatieven ontwikkeld voor de rubberen korrels, zoals kurk en synthetisch rubber (TPE). Die dragen bij aan een betere grasmat en zijn milieuvriendelijker.
 
Zijn rubberen korrels een risico voor de gezondheid?
De rubberen korrels in kunstgrasvelden moeten voldoen aan wettelijke normen. De KNVB vertrouwt op de expertise en onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat is het kennisinstituut dat in opdracht van de overheid zich ontfermt over de volksgezondheid in Nederland. Het RIVM heeft op basis van meerdere onderzoeken vastgesteld dat er bij het sporten op met rubberkorrels ingestrooide kunstgrasvelden geen gezondheidsrisico is te verwachten door blootstelling aan gevaarlijke stoffen als PAKs, weekmakers en nitrosaminen.

Hoeveel velden met kunstgras zijn er in Nederland?
Volgens de KNVB zijn er meer dan 2.000 voetbalvelden met kunstgras. Dat is ongeveer een kwart van alle velden van bij de KNVB aangesloten clubs.

Om hoeveel Capelse clubs gaat het?
In Capelle aan den IJssel zijn er drie voetbalverenigingen: SVS, VV Capelle en CVV Zwervers. Alle drie beschikken ze over kunstgrasvelden, maar alleen bij VV Capelle en CVV Zwervers is rubbergranulaat gebruikt.

Waarom hebben in Capelle 2 van de 3 verenigingen rubbergranulaat en de andere niet?
Het kunstgrasveld van voetbalvereniging SVS is als eerste aangelegd, in 2008. Op dat moment speelde het gezondheidsvraagstuk mbt het gebruik van zogenoemde SBR-rubberkorrels voor het eerst en waren nog geen onderzoek uitslagen beschikbaar. Omdat de gemeente geen risico wilde nemen is toen besloten om kunststofkorrels te gebruiken (TPE-granulaat). In 2009 liet het ministerie van VWS weten dat rubbergranulaat gewoon gebruikt kan worden en geen gevaar vormt voor de gezondheid, gebaseerd op meerdere onderzoeken van het RIVM. Bij de aanleg van de kunstgrasvelden bij VV Capelle en CVV Zwervers in de jaren daarna is deze richtlijn gevolgd en rubbergranulaat gebruikt.

Kan mijn kind of ik veilig op kunstgras spelen?
Ja. Bij SVS speelt dit issue in ieder geval niet, omdat ze geen veld hebben met rubbergranulaat. Het is echter niet zo dat spelen op de velden van de andere verenigingen een (verhoogd) risico vormt voor de gezondheid. De gemeente Capelle en Sportief Capelle volgen hierin vooralsnog de richtlijnen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het ministerie richt zich op het feitelijke advies en de informatie van het RIVM. De onderzoeken die er door RIVM zijn gedaan, wijzen uit dat er geen gezondheidsrisico’s zijn voor sporters.

De juistheid en volledigheid van deze onderzoeken worden door Zembla betwist. Hoe zit dat dan?
Dat klopt. Zembla stelt dat de opzet van de onderzoeken onvoldoende zekerheid biedt om te kunnen concluderen dat er geen risico’s zijn. Om die reden gaan meerdere partijen waaronder de KNVB en het ministerie van VWS in overleg of er aanvullend onderzoek moet komen. Hoewel er geen wetenschappelijk bewijs is dat aantoont dat rubberen korrels kankerverwekkend zijn, levert meer onderzoek meer informatie op. Dat draagt bij aan meer zekerheid over de veiligheid en gezondheid op de Nederlandse velden voor de sporters. De gemeente Capelle aan den IJssel en Sportief Capelle houden de uitkomsten uiteraard scherp in de gaten.
  
Waar moet ik zijn als ik vragen heb over het kunstgrasveld waar ik op voetbal?
(ouders van) Voetballers kunnen met vragen in eerste instantie terecht bij hun eigen vereniging. Indien nodig kan de vereniging doorverwijzen naar Sportief Capelle.

Gerelateerde artikelen:
Meer nieuws van 6 oktober 2016