“ Huurders in Capelle aan den IJssel kunnen energie gaan besparen! “

  • donderdag 1 september 2016
  • Redactie

De Huurdersraad, Havensteder en de Gemeente Capelle aan den IJssel hebben eind 2015 gezamenlijk de ‘Samenwerkingsafspraken 2016 - 2017’ vorm gegeven en getekend. Als onderdeel van het programma Duurzaamheid is gekozen om gezamenlijk een energiebesparingsproject voor huurders te starten.

De Huurdersraad organiseert hiertoe een openbare vergadering op dinsdag 13 september a.s. in het Isala Theater (Inloop 19.30 uur).


Tijdens deze bijeenkomst komen twee onderwerpen aan de orde.

1. Het project Energiebesparing voor huurders. Kern van dit project is dat bewoners zelf het verschil gaan maken. Bewoners wordt gevraagd zich aan te melden als energieambassadeur. Zij gaan de mensen in hun eigen buurt en netwerk benaderen of ze mee willen doen. De ambassadeur begeleidt hen zes maanden om hun gedrag aan te passen. Samen met de deelnemers brengen de ambassadeurs in beeld waarop ze kunnen besparen.
Op deze avond kunnen belangstellenden zich al aanmelden als ambassadeur. De ambassadeurs ontvangen een korte training voordat ze aan de slag gaan. Daarin is vooral aandacht voor de praktische kant van de begeleiding. Maar ook ontvangen de ambassadeurs materiaal om voor te leggen aan de bezochte huurders. De bedoeling is in november te starten met de bezoeken, het project duurt t/m mei 2017.

2. Het tweede onderwerp dat aan de orde komt is het aanbrengen van zonnecollectoren. Een adviseur zal uitleg geven over de plannen die Havensteder heeft om huurders via zogenaamde Zelf Aangebrachte Voorzieningen (ZAV) in de gelegenheid te stellen zonnepanelen aan te brengen. Ook zal worden ingegaan op het aanbrengen van panelen bij complexen. Zo zijn onlangs in het kader van een proef zonnepanelen geplaatst op een flat in Middelwatering.

Nadere informatie over de avond vindt u op de website van de Huurdersraad (www.Huurdersraadcapelleaandenijssel.nl).

Gerelateerde artikelen:
Meer nieuws van 1 september 2016