Voorlichting door Youz over middelengebruik

  • maandag 25 januari 2016
  • Redactie

Vanaf 23 oktober 2015 werkt Youz samen met het jongerenwerk van Buurtkracht. Door de krachten te bundelen, maken zij het thema ‘middelengebruik’ bespreekbaar onder jongeren in Capelle aan den IJssel. Bijvoorbeeld tijdens ‘Lounge Yourself’, een nieuwe laagdrempelige voorlichtingsavond voor jongeren.

Youz is het jongerenmerk van Bouman GGZ en heeft de expertise op het gebied van omgaan met middelengebruik, gokken en gamen onder jongeren tot 23 jaar. Volgens Buurtkracht en Youz is het noodzakelijk om het thema ‘middelengebruik’ bespreekbaar te maken, bij zowel de jongeren zelf als bij de ouders. Op 15 december j.l. vond een informatieavond plaats in Talenthouse Knop Op in Capelle-Schenkel, om met name ouders, buurtbewoners en winkeliers te informeren over de voortgang en de conclusies van het onderzoek over middelengebruik in Capelle-West en ’s-Gravenland. Youz liep de laatste tijd regelmatig mee met Buurtkracht tijdens de ambulante ronden in deze wijken.

Daarbij was Youz aanwezig bij het nieuwe ‘Lounge Yourself’, een terugkomend concept waarbij jongeren de gelegenheid krijgen om te loungen en zich te lanceren (door zelfontwikkeling tot grotere hoogte te brengen). Op 23 december j.l. organiseerde Buurtkracht in samenwerking met het Leger des Heils de eerste editie, waar Youz op een laagdrempelige en interactieve manier voorlichting gaf.

De aanwezige jongeren mochten zelf de onderwerpen bepalen. Zij wilden het vooral hebben over wietgebruik, verslavingsgevoeligheid en het verschil tussen de effecten van hard- en softdrugs. Woonbegeleider van het Leger des Heils nam jongeren mee van de woongroep en was begeleider tijdens de activiteit. De Capelse wijken (ook zonder jongerenvoorziening) kunnen naar behoefte de activiteit een paar keer per jaar inzetten en er verschillende thema’s aan koppelen.

Gerelateerde artikelen:
Meer nieuws van 25 januari 2016