Zorggroep Capelle gestart

  • woensdag 13 januari 2016
  • Redactie

Vanaf deze maand is Capelle een zorginstelling rijker. Het gaat om de Zorggroep Capelle ; een samenwerkingsverband van 24 Capelse huisartsenpraktijken in de vorm van een coöperatie.

Deze huisartsen hebben onderling afspraken gemaakt (binnen en met de Zorggroep) over chronische zorg volgens de nieuwste standaarden. De patiënt staat hierbij centraal en deze zorg wordt door de aangesloten huisartsen gezamenlijk georganiseerd voor patiënten, in de praktijk van hun eigen huisarts.

Hiervoor zijn ook afspraken gemaakt met specialisten van het IJssellandziekenhuis (m.n. internisten), diëtisten,podotherapeuten en het huisartsenlaboratorium STAR-MDC. Dit heet Ketenzorg.

De werkwijze van de Zorggroep is de manier om kwalitatief goede zorg te kunnen blijven bieden maar tegelijk de kostenstijging te remmen, ondanks de fors toenemende zorgvraag van chronische patiënten. De kosten worden met name beter in de hand gehouden doordat chronische patiënten ,dankzij de Zorggroepactiviteiten, niet meer in het ziekenhuis onder controle hoeven te blijven. Zorg in de wijk is veel goedkoper dan zorg in het ziekenhuis. De ziekenhuiszorg blijft natuurlijk aanwezig voor moeilijk te behandelen chronische patiënten.

De Zorggroep Capelle start met het zorgprogramma Diabetes Mellitus. Na enige tijd zullen programma’s volgen voor COPD (longziekte) , Geestelijke Gezondheidszorg en Cardio Vasculair Risico. Enkele huisartsen zijn (vooruitlopend op het starten van de Zorggroep) in hun praktijk al met deze zorgprogramma’s begonnen.

Gerelateerde artikelen:
Geen gerelateerde berichten gevonden.
Meer nieuws van 13 januari 2016