Nieuwjaarstoespraak burgemeester Peter Oskam

  • donderdag 7 januari 2016
  • Redactie

Hierbij de tekst van de toespraak van burgemeester Peter Oskam tijdens de nieuwjaarsreceptie gisteren 6 januari op het gemeentehuis:

Goedemiddag Capelle aan den IJssel,

Dank aan de in december officieel benoemde stadsdichter, Miranda de Haan, voor haar eerste stadsgedicht. Erg mooi!

Dames en heren, ik wens u om te beginnen allemaal een heel gelukkig nieuw jaar toe; een jaar vol gezondheid, geluk en liefde. Misschien wordt 2016 voor u een jaar met een nieuwe uitdaging, zoals dat ook voor mij wordt.

Ik heb in mijn werkende leven veel mooie beroepen mogen uitoefenen: van straatagent tot rechter. Van senior beleidsmedewerker bij het Ministerie van Justitie tot woordvoerder Veiligheid, Justitie & Asiel als Tweede Kamerlid voor de CDA fractie.

Maar vandaag staat hier tussen u de trotse burgemeester van Capelle aan den IJssel, de 14e in de geschiedenis. Afgelopen maandagavond ben ik officieel geïnstalleerd.

Ik kan wel stellen dat het een bijzondere week is: maandag benoemd als uw burgemeester, gisteren mijn verjaardag gevierd en vandaag de Nieuwjaarsreceptie, waar ik zoveel Capellenaren mag ontmoeten. Fijn dat u hier met zoveel gekomen bent.

U vraagt zich misschien af hoe ik mijn rol als burgemeester ga vervullen? Mensen bij elkaar brengen als verbinder is mij op het lijf geschreven. Een taak die ik met veel respect voor deze prachtige gemeente op me wil nemen.

Ik ken de regio inmiddels aardig goed, mijn geschiedenis speelt zich namelijk veelal af in deze regio. Daarnaast ben ik ook geen onbekende van de gemeente Capelle.

In de jaren 90 ben ik (districts) officier van justitie van Capelle aan den IJssel geweest. Ik leerde toen de mentaliteit en cultuur van Capelle goed kennen en ik voelde mij daar senang bij.

Op voetbalgebied was ik regelmatig te gast bij de vv Capelle, waar niet alleen mijn oudste zoon in de selectie speelde, maar waar ik na mijn betaald voetbalperiode, regelmatig als scheidsrechter optrad voor de hoofdmacht.

In 2012 heb ik ter oriëntering op het burgemeesterschap stage gelopen bij het college van burgemeester en wethouders van Capelle aan den IJssel. In die periode leerde ik Capelle aan den IJssel kennen en was ik onder de indruk van de passie en daadkracht bij de bestuurders om van Capelle aan den IJssel een mooie, veilige en leefbare gemeente te maken.

Al met al heb ik de afgelopen jaren Capelle aan den IJssel leren kennen als een veelzijdige gemeente. En ik kijk er ontzettend naar uit om de komende tijd nader kennis te maken met de gemeente, Capellenaren, ondernemers en maatschappelijke organisaties.

Als burgemeester van Capelle ga ik over de openbare orde en veiligheid. Een essentiële taak: een veilige woon- en werkomgeving is de basis voor een goed leven. Hier is er een nadrukkelijke, aanjagende en verbindende taak voor me weggelegd. Gezien mijn achtergrond is dit terrein voor mij allerminst onbekend. En behalve veel ervaring op dit gebied, ligt mijn hart er ook.

Mijn voorganger Frank Koen en de wethouder sociale veiligheid Ans Hartnagel, hebben de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in de Capelse veiligheid. En hier gaan we mee door! Capelle is een belangrijke speler in de regio geworden.

Dit zit mijn inziens vooral in het feit dat we met ons lokale veiligheidsbeleid vraagstukken in de wortel van het probleem aanpakken. Enerzijds met onze stadsmariniers en anderzijds door onze actieve deelname aan het veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond. In dit veiligheidshuis pakken we met een persoonsgerichte aanpak overlastgevende personen en verdachten van strafbare feiten aan. Hierdoor bevinden we ons in de haarvaten van de Capelse wijken en pakken steeds meer de regie op de lokale veiligheidsaanpak.

Maar ik zie ook dat de verhoudingen aan veranderen zijn, wellicht kunnen we spreken van een nieuw “landschap” wat aan het ontstaan is. Hoewel de burgemeester op het gebied van veiligheid een wettelijke taak heeft, is het tegenwoordig niet meer exclusief van de burgemeester. En hoewel de gemeente de regie heeft, is het nu nog meer dan voorheen noodzaak om verschillende disciplines bij elkaar te brengen en gezamenlijk een aanpak uit te voeren. Dus hier is de verbindende rol die ik als burgemeester wil vervullen van groot belang.

Dit jaar is Oud en Nieuw zonder grote incidenten verlopen. Begrijp me niet verkeerd: elke schade en elk incident is er één te veel. Maar dankzij de goede samenwerking tussen de gemeente, politie, brandweer en private partijen kon er snel en adequaat gereageerd worden op informatie van Capellenaren. En dat is een prachtig voorbeeld van hoe we het als gemeente niet alleen kunnen, maar ook uw hulp en informatie nodig hebben.

Met deze boodschap wil ik het onderwerp veiligheid daarom graag afsluiten: een veilige gemeente begint bij u. Ik werk dan ook graag de komende jaren samen met u aan een nog veiligere en prettigere leefomgeving.

De wijze waarop de gemeente Capelle aan den IJssel met haar inwoners wil omgaan spreekt mij zeer aan. Laagdrempelig, betrokken, klantgericht en ondernemend, zijn kernbegrippen die ook in mijn stijl van werken terugkomen.

Ik vind het dan ook mooi om te zien dat de verbinding met de Capellenaar op allerlei manieren wordt gezocht. Als we onze jeugdbeleid vormgeven werken we bijvoorbeeld samen met de Capelse Jeugdraad. Mijn dochter is mij zelfs al een stapje voor geweest in de Capelse politiek, als lid van de Capelse Jeugdraad. In 2011 wonnen zij de landelijke prijs voor het beste jeugdbeleid ….

Het college wil het Capelse bedrijfsleven faciliteren: niet alleen om bedrijven naar Capelle te halen, maar ook om ze hier te houden. Onze accountmanagers denken vanuit de ondernemer en kijken met die blik naar onze gemeentelijke organisatie. Hoe kan die nog sneller, nog scherper en nog praktischer onze ondernemers ontzorgen? Zodat zij kunnen doen waar ze goed in zijn: ondernemen. Het gaat hier niet alleen om een klantgerichte instelling. Het is ook noodzakelijk om te weten wat er speelt, om continu de verbinding te blijven leggen tussen gemeente en de ondernemer.

Ik heb maandag een oproep gedaan aan de raadsleden om mij een-op-een Capelle mee in te nemen naar een voor hen bijzondere plek. Er zijn vast en zeker raadsleden die hierbij de interactie zoeken met ondernemers uit Capelle. Maar ook het Eropaf college gaat binnenkort weer van start. Met het voltallige college gaan we op stage bij allerlei Capelse bedrijven en organisaties. Voor mij een ideale kans om een aantal Capelse organisaties beter te leren kennen. Heeft u een mooie stageplaats in gedachten, laat het ons dan vooral weten.

Nog even terug naar verbinden. Het afgelopen jaar is deze verbinding namelijk ook heel intensief gezocht met Capellenaren, ondernemers en maatschappelijke organisaties om te komen tot een gedragen visie voor het hele centrumgebied. En het gaat nu echt gebeuren: de komende jaren maken we het Stadsplein en de Koperwiek het kloppende hart van Capelle. Een fantastische ontwikkeling voor de stad, en heel mooi om daar als burgemeester aan mee te mogen werken.

Alles bij elkaar maakt dit Capelle een aantrekkelijke gemeente om in te wonen en te werken met een pragmatische (mulitculturele) cultuur van aanpakken en durven.

Als burgemeester van Capelle zie ik ook een duidelijke ambassadeursrol weggelegd voor mij. Eerder sprak ik al over het domein veiligheid; hier horen diverse regionale netwerken bij. Maar er is meer..

Capelle is natuurlijk geen eiland: het grootste deel van onze inwoners werkt buiten de stad, en veel van onze banen worden vervuld door werknemers uit andere gemeenten. Capellenaren shoppen soms in de Koperwiek en dan weer in Rotterdam. ICT en sociale zaken doen we met Krimpen en Zuidplas in onze Gemeenschappelijke Regeling IJsselgemeenten. En economische ontwikkeling en bereikbaarheid met de Metropoolregio Rotterdam Den Haag.

De kansen voor de gemeente liggen vaak op of buiten de gemeentegrenzen.  De komende periode wil ik dan ook actief deelnemen in de vele regioverbanden waarin Capelle actief is, zoals de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, en goed samenwerken met de provincie Zuid-Holland. Vanuit een sterke positie. Want Capelle heeft heel wat te bieden aan de regio: Aantrekkelijke woonwijken. Een goed opgeleide beroepsbevolking. Fantastische vestigingslocaties voor nieuwe bedrijven. Op deze wijze draagt Capelle haar steentje bij aan het economische vestigingsklimaat van de regio. 

Nog even terug naar de organisatie, voordat ik met u ga toosten en kennismaken.

Naast het vertrek van Frank Koen, is ook de gemeentesecretaris Gerrit Kruijt vertrokken. Zij laten een gezonde en leuke gemeente met veel potentie achter, waarvoor ik hen wil bedanken. Gelijk met mij is Arend Ruijmgaart gestart, als waarnemend gemeentesecretaris en algemeen directeur heeft hij de leiding over de ambtelijke organisatie. Een organisatie die volop in beweging is. En dat geeft ook weer nieuwe kansen om eens goed naar onszelf te kijken. Want wat willen de Capellenaren van de gemeente? Een vraag waar we de komende tijd Capelle mee in gaan.

Ik wil dit moment ook graag gebruiken om mijn waardering uit te spreken voor het hele college, zij zijn degene die zich voor veel zaken die ik tijdens deze speech heb genoemd, elke dag inzetten. De Capelse wethouders, Ans Hartnagel, Dick van Sluis, Eric Faassen, Jean-Paul Meuldijk en Josien van Cappelle. Ik wil hen, de gemeenteraad en de organisatie ook bedanken voor de goede start en het warme welkom.

Tot slot: ik kijk er naar uit om er met u samen een prachtig jaar van te maken. Ik hoop u het komende jaar vaak te mogen ontmoeten. En volgend jaar als we hier weer staan, verwacht ik dat we een hoop met elkaar bereikt hebben. Ik weet namelijk zeker dat de Capelse mentaliteit van aanpakken mij op het lijf geschreven is. Laten we het glas heffen en elkaar al het goeds wensen voor 2016!

Gerelateerde artikelen:
Meer nieuws van 7 januari 2016