"Leefbaar is slecht in besturen gemeente Capelle"

  • maandag 30 november 2015
  • Redactie

"Het blijkt weer hoe slecht Leefbaar in het besturen van deze gemeente is" zei Nico van Buren, fractievoorzitter CDA Capelle zaterdag in Puntsgewijs bij Radio Capelle. "Zolang zij zelf als wethouder aan het stuur zitten kunnen zij hun gedachtegoed uitdragen, maar na 13 jaar in het college is het ze niet gelukt om het ambtenarenapparaat te leren vanuit dezelfde gedachte om te gaan met de omgeving".

Het ging hier om de gang van zaken waarbij door een bewoner van Capelle, samen met het kerkbestuur van de Dorpskerk, is gevraagd aan de gemeente of 's nachts de kerkklok stil kan blijven. Een ambtenaar van de gemeente schreef vervolgens op 17 november een brief namens het college van burgemeester en wethouders aan de omwonenden met de mededeling dat de kerkklok voortaan stil zou blijven tussen 23.30 en 07.30 uur. Enkele dagen later draaide het college dit besluit terug nadat veel bewoners hadden geklaagd over dit zonder enige inspraakmogelijkheid genomen besluit.

Van Buren refereerde aan een soortgelijk "akkefietje" in de wijk Schenkel met een wegomlegging waar de buurt in opstand kwam.

Leefbaar Capelle wethouder Jean Paul Meuldijk was in dit gesprek en vond het erg overdreven om het zo te schetsen. "Dat er eens een inschattingsfout gemaakt wordt, ja dat kan en dan zit er een college dat na 13 jaar ervaring weet in te grijpen en weet te repareren".

Gerelateerde artikelen:
Meer nieuws van 30 november 2015