Radio Capelle maakt nieuwe burgemeester bekend

  • vrijdag 20 november 2015
  • Redactie

Maandag 23 november a.s. wordt bekend wie wordt voorgedragen als nieuwe burgemeester van Capelle aan den IJssel wordt, de opvolger van Frank Koen.

Op maandag 23 november vindt er een extra raadsvergadering van de gemeenteraad plaats. Tijdens deze vergadering zal de gemeenteraad besluiten over de voordracht van de te benoemen burgemeester.

Radio Capelle zal als eerste vertegenwoordiger van de pers de naam bekend kunnen maken in een gesprek met Arnold Weggeman, voorzitter van de vertrouwenscommissie, als deel van de directe radio uitzending die om 20.00 uur aanvangt.

De avond begint met een besloten vergadering van de gemeenteraad. Tijdens deze vergadering zal de vertrouwenscommissie verslag doen aan de gemeenteraad wat haar bevindingen na het spreken van kandidaten voor het ambt van burgemeester van de gemeente Capelle aan den IJssel zijn. Ook vindt de stemming over de voordracht plaats.

Na de besloten vergadering volgt een openbare raadsvergadering, waar bekend zal worden gemaakt wie als eerste op de aanbeveling aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties staat.

De aanbeveling wordt na de raadsvergadering via de Provincie naar de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) gestuurd. De Ministerraad doet op voorstel van het ministerie van BZK uiteindelijk een voordracht tot benoeming aan Zijne Majesteit de Koning.

Gerelateerde artikelen:
Meer nieuws van 20 november 2015