6 juli: Vaatkeurmerk voor IJsselland

  • woensdag 8 juli 2009
  • Redactie

Doel van het toekennen van het vaatkeurmerk is het informeren van patiënten, verwijzers en zorgverzekeraars over het zorgaanbod in de ziekenhuizen. Op www.hartenvaatgroep.nl kunnen patiënten en verwijzers zien welke ziekenhuizen het keurmerk hebben en welke vaatbehandelingen zij doen en hoe vaak.

Patiënten kunnen zo beter beslissen waar zij geholpen willen worden. Het IJsselland Ziekenhuis voldoet net zoals vorig jaar aan de gestelde kwaliteitscriteria. Voor huisartsen kan het keurmerk een extra reden zijn om patiënten door te verwijzen naar het IJsselland.

In het IJsselland werken drie gecertificeerde vaatchirurgen en een geregistreerd interventieradioloog. Er is een reguliere multidisciplinaire patiëntenbespreking tussen verschillende specialisten en het IJsselland biedt een breed aanbod.

Eerder dit jaar hebben de vaatchirurgen van het IJsselland Ziekenhuis en het Sint Franciscus Gasthuis een regionaal dienstrooster opgezet voor acute vaatchirurgische pathologie. Beide ziekenhuizen kunnen hierdoor zeven dagen per week 24 uur opvang en behandeling bieden voor de behandeling van acute vaatproblemen

Gerelateerde artikelen:
Meer nieuws van 8 juli 2009