Kasteel Capelle straks weer zichtbaar

  • zaterdag 20 juni 2015
  • Redactie

Het college van Capelle wil de contouren van het voormalige Slot van Capelle zichtbaar maken. Op en rond het binnenste eiland in het park aan de Slotlaan wordt dit belangrijke stuk geschiedenis van Capelle aan den IJssel voor het eerst tastbaar voor bezoekers. Tegelijkertijd krijgt het gebied een recreatieve functie.

Het kasteelter­rein heeft een complexe bouwgeschiedenis die zeker teruggaat tot 1275. Sindsdien zijn diverse bouwwerken opgetrokken en weer gesloopt. In het ontwerp is gekozen om de contouren van het eerste kasteel uit 1285 en het laatste uit 1646 te markeren. Straks geven houten vlonders de contouren van de torens van het voor­malige Slot aan. De buitencontour van het Slot krijgt vorm met een beschoeiing rondom het eiland. Het grondplan van de twee kastelen wordt aangegeven met stenen. Bloemen (bloembollen) verwijzen straks naar de voormalige kreek die over het eiland liep en een trekvlot verwijst naar een vroegere ophaalbrug.

Het initiatief voor de herinrichting is afkomstig van de werkgroep Slotpark van de Historische Vereniging. In samenspraak van deze werkgroep is landschapsarchitectenbureau Jos van de Lindeloof uit Delft in de arm genomen. Op het terrein, dat jarenlang afgesloten is geweest, kunnen straks jong en oud met veel plezier vertoeven. Op informatiepanelen wordt de geschiedenis van de plek worden verteld.

Gerelateerde artikelen:
Geen gerelateerde berichten gevonden.
Meer nieuws van 20 juni 2015