Capelle schort ouderbijdrage jeugdhulp op

  • vrijdag 10 april 2015
  • Redactie

Inwoners van Capelle aan den IJssel hoeven voorlopig geen eigen bijdrage te betalen als hun kind dagbehandeling krijgt in een instelling voor geestelijke gezondheidszorg, vanwege een verstandelijke beperking of als ze na 1 januari gebruik zijn gaan maken van jeugd- en opvoedhulp. Dit heeft het college deze week besloten.

Capelle aan den IJssel geeft daarmee voorlopig geen uitvoering aan de verplichting informatie aan te leveren bij het CAK, zoals die in de Jeugdwet is beschreven. Het college wil eerst het landelijk onderzoek afwachten van het ministerie van VWS naar de ouderbijdrage, aangezien dat zou kunnen leiden tot afschaffing van de eigen bijdrage. Het onderzoek vindt plaats omdat de angst bestaat dat de eigen bijdrage een belemmering vormt bij het aanvragen of accepteren van jeugdhulp. Het onderzoek moet rond de zomer klaar zijn. Capelle volgt hiermee het voorbeeld van diverse andere gemeenten.

De Jeugdwet schrijft voor dat een ouderbijdrage is verschuldigd bij verblijf van een kind buiten het gezin. De redenering hierachter is dat ouders onderhoudsplichtig zijn voor hun kind en dus geld besparen als hun kind buiten het gezin verblijft.

Gerelateerde artikelen:
Geen gerelateerde berichten gevonden.
Meer nieuws van 10 april 2015