Voortaan solliciteren naar een Capelse woning

  • dinsdag 11 november 2014
  • Redactie

Nieuwe huurders wordt voortaan gevraagd min of meer te solliciteren naar een woning in de kwetsbare buurten in Capelle aan den IJssel. Alleen als zij een maatschappelijke bijdrage willen leveren aan hun nieuwe buurt, komen zij in aanmerking voor een huurwoning. Dat is de strekking van een motie die gisteren werd ingediend bij de raadsvergadering en zeer waarschijnlijk wordt aangenomen.

Leefbaar Capelle gesteund door VVD, D66 en Fractie Saritas - samen goed voor een ruime meerderheid - tekenden de motie om samen met onder andere Havensteder een plan van aanpak te maken voor een pilot over het toekennen van woningen aan betrokken nieuwe huurders. Participatie vanuit de buurt staat hierbij centraal.

De zogenaamde aandachtsbuurten zijn gebaat bij het aantrekken van nieuwe, kansrijke doelgroepen. Deze potentiële nieuwe huurders zouden moeten worden verleid om voor een huis te kiezen in een kwetsbare buurt. Het imago van de wijk moet worden opgepoetst en er moeten aantrekkelijke voorzieningen komen, waardoor bewoners voor langere tijd in hun buurt willen blijven wonen.

Vandaag wordt gestemd over de motie tijdens de tweede raadsvergadering. Doordat de indieners van de motie een meerderheid vormen in de raad is de strekking van de motie bij voorbaat al vrijwel aangenomen, behoudens eventuele inhoudelijke tekstuele wijzigingen.

Gerelateerde artikelen:
Meer nieuws van 11 november 2014
Geen andere berichten van 2014-11-11 gevonden.