Jongeren aan het werk in de Buurten met Uitzicht

  • donderdag 19 juni 2014
  • Redactie

Jongeren uit de Buurten met Uitzicht, Hoven, Hoeken en Wiekslag gaan zelf hun buurt opknappen. Dat gebeurt via een werkgelegenheidsproject ter bestrijding van jeugdwerkloosheid en overlast. Inmiddels werken al zes jongeren bij Stichting Capelle Werkt.

Het project is een gezamenlijke aanpak van de gemeente en Havensteder om extra in te zetten op het schoon, heel en veilig houden van deze buurten. Hoven/Wiekslag en de Hoeken. De jongeren gaan een maandelijkse schouw uitvoeren in de wijken, graffiti en zwerfvuil verwijderen, portieken opknappen en kleine reparaties doen.

De jongeren komen allemaal uit de Buurten met Uitzicht zelf en zijn tussen de 18 en 27 jaar. Het zijn jongeren die niet meer op school zitten of werken, maar wel veel in hun mars hebben. Door een lastige thuissituatie werken ze er vanuit het Eropaf-team weer aan om hun leven op de rit te krijgen en hun problemen op te lossen.

Gerelateerde artikelen:
Meer nieuws van 19 juni 2014