Help je buren de winter door!

  • maandag 13 januari 2020
  • Kasper Luchtmeijer

Iedere winter liggen veel mensen met een flinke griep op bed. Nooit leuk, maar zeker niet als niemand voor je zorgt. Een zieke buur is al blij met wat boodschappen, of als hun hondje wordt uitgelaten. Mensen die graag wat willen doen voor een grieperige mede-Capellenaar, kunnen zich aanmelden als ‘griepmaatje’.

In 2018 was er een enorme griepgolf, waardoor de ziekenhuizen overvol zaten met vooral ouderen of kinderen met complicaties zoals longontsteking. Om een vervolg te voorkomen, heeft het IJsselland Ziekenhuis een griepaanpak opgesteld. Verschillende huisartsenpraktijken uit Schenkel en Schollevaar werken dit jaar samen met Welzijn Capelle om dit griepprotocol uit te voeren.

Koppelen aan vrijwilliger
Deze huisartspraktijken hebben een pijlsnelle manier om vast te stellen of iemand inderdaad griep heeft. Is dat zo, dan bekijken ze direct of de patiënt thuis voldoende zorg heeft. Zieken met onvoldoende zorg worden aangemeld bij Welzijn Capelle. Die organisatie probeert de zieke vervolgens te koppelen aan een vrijwilliger.

Kopje thee

Iedereen die in Schenkel, Schollevaar of omgeving woont, kan zich aanmelden als vrijwilliger om kortdurend lichte zorg aan een grieppatiënt te geven. Denk aan een paar keer per dag langsgaan om een kopje thee of sap in te schenken, of eens een keertje boodschappen doen of koken. De vrijwilligers krijgen setjes beschermende middelen (zoals latex handschoenen en mondkapjes).

Vragen?

Mensen die erover denken om vrijwilliger te worden maar extra informatie willen, kunnen naar de voorlichtingsbijeenkomsten op maandag 20 januari (14.00 - 15.30 uur) en woensdag 22 januari (11.00 - 12.30 uur). Beide bijeenkomsten zijn in het Huis van de Wijk Middelwatering aan de Reigerlaan 66, Capelle aan den IJssel.

Aanmelden

Vrijwilligers kunnen zich aanmelden tijdens de voorlichtingsbijeenkomsten of bij het Vrijwilligersinformatiepunt (VIP), vip@welzijncapelle.nu of 010 - 264 02 20.

Meer nieuws van 13 januari 2020